05.07.Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

       Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir griezusies pie veselības ministres Andas Čakšas ar priekšlikumu par sadarbību, lai iespējami ātri un kvalitatīvi izveidotu Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu.

       Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 29.06.2017 tika pieņemts lēmums atbalstīt valdības sagatavoto nodokļu reformas projektu ar nosacījumu, ka reformas ietvaros tiks paredzēts tāds veselības aprūpes nozares valsts finansējuma pieaugums, kas 2020. gadā nodrošina veselības aprūpes valsts finansējumam vismaz 4% no IKP. Tāpat tika nolemts, ka finansējuma pieauguma ietvaros ir jāplāno būtisku darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem, un abi minētie nosacījumi jānostiprina ar jaunu likumu par veselības aprūpes finansējumu. Likumprojekta izstrāde uzticēta Veselības ministrijai, to ir paredzēts izskatīt NTSP sēdē š. g. augustā un virzīt pieņemšanai Saeimā š. g. septembrī.

       Lai nodrošinātu NTSP lēmumu īstenošanu, LVSADA 30. jūnijā uzaicināja Veselības ministriju nekavējoties sākt kopīgi veidot minēto likumprojektu, iekļaujot tajā sekojošas pamatnostādnes:

  • atbilstoši MK rīkojumam Nr. 589 Par sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam (14.10.2014), nozares valsts finansējums 2020. gadā nedrīkst būt mazāks par 4% no IKP;
  • papildus šogad plānotajam nozares valsts finansējumam (820 milj. EUR), turpmākajos trīs gados ir jāpiešķir ne mazāk kā: 2018. g. – 227 milj., 2019. g. – 341 milj., 2020. g. – 442 milj. EUR;
  • atbilstoši MK rīkojumam Nr. 326 Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” (20.05.2005), vidējā darba samaksa ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem, kas 2 reizes lielāka par vidējo darba samaksu tautsaimniecībā, tiek sasniegta 2020. gadā; vidējā darba samaksa ārstniecības un pacientu aprūpes personām ir 60%, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 40% no vidējās darba samaksas ārstam.

       Pagaidām nekāda atbilde uz priekšlikumu no Veselības ministrijas nav saņemta.

 

         Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).