03.08.Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

       Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) un Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) aicina Veselības ministriju steidzami sasaukt Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdi, lai apspriestu jautājumus par veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu un darba samaksas paaugstināšanu nozares darbiniekiem.

       Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 29.06.2017 tika pieņemts lēmums atbalstīt valdības sagatavoto nodokļu reformas projektu ar nosacījumu, ka reformas ietvaros tiks paredzēts tāds veselības aprūpes nozares valsts finansējuma pieaugums, kas 2020. gadā nodrošina veselības aprūpes valsts finansējumam vismaz 4% no IKP. Tāpat tika nolemts, ka finansējuma pieauguma ietvaros ir jāplāno būtisku darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem, un abi minētie nosacījumi jānostiprina ar jaunu likumu par veselības aprūpes finansēšanu. Likumprojekta izstrāde uzticēta Veselības ministrijai. Likumprojektu ir paredzēts izskatīt NTSP sēdē š. g. augustā un tā izstrādi pabeigt līdz š. g. 1. septembrim.

       Neraugoties uz konkrētajiem uzdevumiem un termiņiem, Veselības ministrija nesteidzas ar to izpildi. Kaut arī LVSADA jau 30. jūnijā uzaicināja Veselības ministriju nekavējoties sākt kopīgi veidot minēto likumprojektu, iekļaujot tajā konkrētas pamatnostādnes, likumprojekts ministrijā ir tapis, apejot NTSP formātam atbilstīgas konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Turklāt nav ziņu, ka Veselības ministrija vispār plānotu likumprojektu izskatīt VANA. Diemžēl nākas konstatēt, ka šāda attieksme pret likumprojekta veidošanu ir atstājusi negatīvu iespaidu uz tā kvalitāti.

       Likumprojektam tā pašreizējā redakcijā ir daudz būtisku trūkumu, tāpēc LVSADA un LSB aicina nekavējoties kopīgi rīkoties, lai to uzlabotu. Runājot par konkrētiem piemēriem, LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris un LSB priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs vienprātīgi norāda: “Nav pieļaujams, ka Veselības ministrija mēģina no veselības aprūpes finansēšanas likumprojekta izņemt NTSP apstiprinātās garantijas par būtisku darba samaksas pieaugumu nozarē.”

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).