29.06. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrība (LVSADA) ir saņēmusi viedokļus par Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darba reorganizāciju no arodorganizācijām visos NMPD darba reģionos. Apkopojot tos, var secināt, ka pieņemas spēkā darbinieku neizpratne un sašutums par jaunajiem darba apstākļiem. Ņemot to vērā, LVSADA ir griezusies pie NMPD direktores Lienes Cipules ar lūgumu sniegt konkrētas atbildes uz vairākiem jautājumiem, kas satrauc NMPD darbiniekus

1. Kādā veidā darbiniekiem turpmāk tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības uz dienas un nakts darbu un taisnīgu darba samaksu?
2. Kādā veidā ārpus lielajām pilsētām tiks nodrošināta nokļūšana mājās tiem darbiniekiem, kuru darba laiks beigsies plkst. 22.00?
3. Ar kādiem datiem ir pamatots pieņēmums, ka darbinieku skaita samazināšana brigādēs nepasliktinās NMPD darba kvalitāti?
4. Vai pēc brigāžu skaita samazināšanas naktī būs iespējams izpildīt palīdzības sniegšanas laika normatīvus, kas paredzēti MK noteikumos Nr. 1529 (210. punkts)?
5. Vai ir ņemtas vērā papildus izmaksas, ko pēc brigāžu skaita samazināšanas radīs nobraukuma kilometrāžas pieaugums atlikušajām transporta vienībām?

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris par to saka: “Neviena reforma nedrīkst pasliktināt darba apstākļus un apdraudēt neatliekamās palīdzības kvalitāti. Jācer, ka to respektēs gan NMPD vadība, gan Veselības ministrija.”

  Par turpmāko arodbiedrības rīcību lems LVSADA valde atkarībā no tā, kāda būs notikumu attīstība tuvāko nedēļu laikā.

 

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).

 2018. gada 29. jūnijā


26.06. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) iebilst pret valdības plāniem palielināt birokrātisko slogu veselības aprūpē.

  Līdz šim veselības aprūpes organizēšana un finansēšana tika reglamentēta ar vienotiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Taču tagad izskatās, ka valdība plāno izdot atsevišķus noteikumus par katru slimību grupu. Par to liecina atklātībā nonākušais MK noteikumu projekts “Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei” (VSS-635). Ja par katras slimību grupas profilaksi un ārstēšanu tiks rakstīti atsevišķi MK noteikumi, veselības aprūpi reglamentējošo papīru blāķi pieaugs kā lavīna!

  Aizbildināšanās, ka tas notiek Veselības aprūpes finansēšanas likuma prasību dēļ, neiztur kritiku. Tiesa, likuma Pārejas noteikumi nosaka, ka vairākas likumā paredzētas normas ir jāprecizē MK noteikumos, tāpēc pašreizējie MK noteikumi Nr. 1529 ir spēkā līdz 2018. gada 31. augustam. Taču Pārejas noteikumi nenosaka, ka arī turpmāk attiecīgas juridiskās normas nevar būt apvienotas vienotā normatīvajā aktā, kas būtu attiecīgi pārstrukturēts un atjaunināts.  Ir redzams, ka nemākulības vai ļaunprātības dēļ tiek plānota veselības aprūpes sistēmas vadības sadrumstalošana, padarot to nepārskatāmu, grūtāku lietošanai un mazāk efektīvu.

  Turklāt papildus bažas rada tas, ka nedz noteikumu projektā “Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei”, nedz arī tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā nav pieejami par obligātām pasludināto ārstniecisko darbību zinātniskā pierādījuma līmeņi. Līdz ar to nav skaidrs, kāda būs šo valsts mērogā plānoto pasākumu izmaksu efektivitāte un sagaidāmā rezultāta ticamība. Tādā situācijā rodas augsne aizdomām par kādas medikamentu grupas vai ārstniecības metodes slēptu lobēšanu.

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris papildina: “Pagājušajā nedēļā LVSADA kopā ar Eiropas Komisijas Veselības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvjiem vienojās par sadarbību, lai stiprinātu Latvijas veselības aprūpes sistēmu un tās efektivitāti. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc klusēt par notiekošo nebūtu pareizi”.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Pluša (tel. 67847300).

2018. gada 28. jūnijā


25.06. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris piektdien, 22.06.2018. Briselē tikās ar Eiropas Komisijas (EK) Veselības ģenerāldirektorāta, Nodarbinātības ģenerāldirektorāta un Ekonomisko un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (DG SANTE, DG EMPL un DG ECFIN) speciālistiem.

   Tikšanās notika Veselības ģenerāldirektorātā, kuru pārstāvēja Dr. Lukians Gadzolis (Loukianos Gatzoulis). Tikšanās iemesls bija LVSADA iebildumi pret to, ka Latvijas veselības aprūpes sistēmas efektivitātes vērtēšanai EK izmanto novecojušu metodiku, ko Pasaules Veselības organizācija (PVO) ieteica lietošanai 2000. gadā, bet laika gaitā ir pierādījies, ka tā nepamatoti samazina valsts finansējuma nozīmi veselības aprūpes sistēmā.

   Atbilstoši šai metodikai veselības aprūpes sistēmas efektivitāte valstī tiek vērtēta, salīdzinot veselības rādītājus ar visu (valsts un privāto) veselības aprūpei tērēto līdzekļu daudzumu. 2000. gadā šāda pieeja pati par sevi bija novatoriska, jo līdz tam samērot veselības rādītājus ar ieguldījumiem dažādu valstu veselības aprūpes sistēmu salīdzināšanai nebija pieņemts. Tomēr drīz vien PVO atklāja, ka šādam salīdzinājumam piemīt būtisks trūkums: vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei nosaka tieši valsts garantētais finansējums, kamēr privāto finansējumu tērē dažādiem nolūkiem.

   Līdz ar to kopš 2010. gada PVO par galveno faktoru, kas nosaka veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, atzīst valsts finansējumu. Tāpēc PVO iesaka valstīm pārskatīt budžeta prioritātes un nodrošināt, ka vispārējās valdības izdevumi veselības aprūpei ir vismaz 15% no valsts budžeta (Latvijā šogad – tikai aptuveni 9,5%).

   Diskusijas laikā tika panākts saskanīgs viedoklis par mūsdienīgu un vispusīgu pieeju veselības aprūpes sistēmas efektivitātes novērtējumam, kaut arī Ekonomisko un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pārstāvis turpināja aizstāvēt novecojušās metodikas lietošanu. Lai veicinātu Latvijas veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu, LVSADA kopā ar Veselības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvjiem vienojās par sadarbības turpināšanu Eiropas Semestra pasākumu ietvaros.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Pluša (tel. 67847300).

2018. gada 25. jūnijā


21.06. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

  Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris piektdien, 22.06.2018., Briselē tiksies ar Eiropas Komisijas speciālistiem no Veselības, Nodarbinātības un Ekonomisko un finanšu lietu ģenerāldirektorātiem (DG SANTE, DG EMPL un DG ECFIN).

  Tikšanās laikā ir plānots diskutēt par Latvijas veselības aprūpes sistēmas efektivitātes vērtēšanas kritērijiem un to atbilstību starptautiski atzītiem principiem. Detalizētāka informācija par diskusijas rezultātiem tiks sniegta nākamnedēļ.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V.Pluša (tel. 67847300).

2018. gada 21. jūnijā


20.06. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālo darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž nopietnas bažas par Neatliekamās medicīnas dienesta (NMPD) direktores L. Cipules sasteigtajām darbībām, kas var pasliktināt darbinieku stāvokli un radīs iespējamību, ka iedzīvotāji nesaņems savlaicīgu neatliekamo palīdzību.

   NMPD direktore L. Cipule š.g. 14. jūnijā uz tikšanos bija uzaicinājusi arodbiedrību pārstāvjus. Tikšanās laikā viņa izklāstīja savu redzējumu par plānotajām strukturālajām izmaiņām dienestā, kas skars darbinieku un brigāžu skaita samazināšanu. Tikšanās laikā LVSADA pārstāvji norādīja, ka, nosakot dienas darba laiku no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00, darbiniekiem nebūs iespējas nokļūt mājās (jo īpaši tas skars reģionus), un, samazinot brigāžu skaitu, būs mazāka iespēja sniegt neatliekamo palīdzību. L. Cipule pauda viedokli, ka darbinieki pēc darba laika beigām var pārgulēt dienesta telpās un nākamajā dienā turpināt darbu vai doties mājās. Šāds darba režīms esot nepieciešams, jo nakts laikā neesot tik liela noslodze kā dienā. Pēc NMPD vadības prezentācijas, bija redzams, ka plānots samazināt brigāžu darbinieku skaitu, tajā pat laikā palielinot administratīvo darbinieku skaitu.

  Tikšanās laikā starp LVSADA un NMPD vadību netika panākta vienošanās par paredzamajām izmaiņām dienestā.

  LVSADA priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa uzsver: „Reformas nevar būt nepārdomātas un sasteigtas, lēmumi būtu jāpieņem sadarbībā ar reģionu centru vadītājiem, brigāžu centru vadītājiem un arodbiedrībām”.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847305).

2018. gada 20. jūnijā