10.07. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrība (LVSADA) ir konstatējusi, ka Latvijas Stabilitātes programma 2018. – 2021. gadam (Programma) satur maldinošu informāciju, tāpēc Programmas īstenošana rada apdraudējumu sabiedrības veselībai.

   Savus nodomus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanas jomā valdība iepriekš ir nostiprinājusi divos citos svarīgos politikas plānošanas dokumentos: Latvijas Stabilitātes programmā 2016. – 2019. gadam un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam (MK rīkojums Nr. 589, 14.10.2014., turpmāk – Pamatnostādnes). Atbilstoši abiem, veselības aprūpes reformas virsmērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi. Lai to sekmīgi paveiktu, valsts veselības aprūpes budžetam 2017. g. ir vajadzīgs finansējums, kas atbilst 3,7%, bet 2020. g. – vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Atbalstu tam ir paudusi gan Eiropas Komisija, gan Pasaules Veselības organizācija.

 

   Diemžēl Programmā ir vismaz divas būtiskas neatbilstības konstruktīvajām Pamatnostādnēm. Pirmā: Programmas sadaļā “3.2.4.2. Veselības sistēmas reforma” ierakstīts, ka Pamatnostādnēs paredzēto pasākumu īstenošanai veselības nozarei piešķirti papildu budžeta līdzekļi: 2017. g. – 97,2, 2018. g. – 208,3, 2019. g. – 244,8 un 2020. g. – 245,1 milj. euro. Veicot aprēķinus, kļūst redzams, ka 2017. g. veselības aprūpei piešķirtais valsts finansējums bija tikai 3,1% no IKP (pret 3,7%, kas paredzēti Pamatnostādnēs) un tādā pašā – 3,1% – līmenī tas būs arī 2020. gadā, kaut arī Pamatnostādnes un Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz sasniegt vismaz 4% no IKP. Otrā: Programmā seko apgalvojums, ka “ar redzamo finansējuma pieaugumu Latvija kopumā ir spējusi nodrošināt vidējo finansējuma pieaugumu veselības aprūpes nozarei, atbilstoši Pamatnostādnēs plānotajam finansējuma pieaugumam”.

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris konstatē: “Valdības jaunāko plānu neatbilstība  Pamatnostādnēm ir redzama ar neapbruņotu aci. Diemžēl 3,1% nav tas pats, kas 4% no IKP; starpība 2020. gadā varētu būt aptuveni 300 miljonu euro vērta. Tādejādi Programma satur divus būtiskus apdraudējumus Latvijas sabiedrībai: 1) melus par to, ka valdība sekmīgi turpina veselības aprūpes reformu, 2) plānu nevis uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, bet gan pasliktināt to.”

  Ņemot to vērā, LVSADA ir nosūtījusi Ministru prezidentam Mārim Kučinskim vēstuli, kurā aicina nekavējoties rīkoties, lai minētos apdraudējumus novērstu.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).

2018. gada 10. jūlijā