19.06. Preses relīze


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

       Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) valde 20.06.2017 pieņems galīgo lēmumu par vienlaicīgu atteikšanos strādāt pagarināto normālo darba laiku (PNDL).

       LVSADA padome jautājumu par atteikšanos no PNDL sāka izskatīt 21.03.2017, pieņemot attiecīgu rezolūciju, kas tika adresēta Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Saeimas priekšsēdētāja uzaicināja LVSADA vadības pārstāvjus uz tikšanos, kas notika 12. aprīlī. Tikšanās laikā, piedaloties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, tika uzklausīts LVSADA viedoklis par to, kas steidzami jāpaveic, lai uzlabotu situāciju veselības aprūpē. Diskusijas rezultātā tikšanās dalībnieki vienojās, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai kopā ar LVSADA pārstāvjiem izskatīs iespēju steidzamības kārtā virzīt apstiprināšanai Saeimā grozījumus Ārstniecības likuma 53.1 pantā, kas paredz jau šogad ar 1. jūliju uzsākt PNDL samazināšanu, vienlaikus ieviešot paaugstinātu koeficientu par darbu PNDL ietvaros.

      Diemžēl sarunas sākotnēji nesekmējās, tāpēc LVSADA padome 16. maijā nolēma aicināt visus veselības aprūpes nozares darbiniekus, uz kuriem attiecas Ārstniecības likuma 53.1 pants, brīdinājuma akcijas veidā brīvprātīgi atteikties strādāt PNDL vienu mēnesi – no 1. līdz 31. jūlijam. Vienlaikus padome pilnvaroja LVSADA valdi izlemt, vai gadījumā, ja līdz 1. jūlijam tomēr stājas spēkā Ārstniecības likuma grozījumi par PNDL, tas ir pietiekams iemesls, lai apturētu brīdinājuma akciju.

      Minēto grozījumu projekts tika kopīgi izveidots un saskaņots Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes sēdē 25. maijā. Tas nozīmē, ka virzītā likumprojekta saturs bija pieņemams gan arodbiedrībām, gan darba devējiem, gan arī Veselības ministrijai. Diemžēl Saeima 8. jūnijā pieņēma Ārstniecības likuma 53.1 panta grozījumus, kas tikai daļēji atbilst saskaņotajai likumprojekta redakcijai. Piemēram, netika apstiprināta darba samaksas paaugstināšanās par PNDL  2018. un 2019. gadā.

       Par LVSADA valdes lēmumu tiks paziņots informatīvā sanāksmē, kas notiks Brīvo arodbiedrību savienības namā Bruņinieku ielā 29/31, sākums plānots plkst. 10:30.      

 

 Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).