Paziņojums PharmaSwiss Latvia a/o biedriem


Pamatojoties uz LVSADA 26.11.2017 Valdes lēmumu Nr. 26-4 , un  LVSADA nolikumu  par arodorganizācijas reorganizāciju vai likvidāciju, tika uzsākts  “SIA PharmasSwiss Latvia darbinieku arodorganizācijas” likvidācijas process.

Informējam, ka biedru piederība pie LVSADA tiek saglabāta, ja viena mēneša laikā no LVSADA Valdes lēmuma par arodorganizācijas izslēgšanu biedri stājas uzskaitē citā arodorganizācijā;

LVSADA Valdes lēmumu par “SIA PharmasSwiss Latvia darbinieku arodorganizācijas” izslēgšanu no LVSADA var pārsūdzēt LVSADA Padomē viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas, ja pārsūdzību parakstījuši vismaz trīs izslēgtās arodorganizācijas biedri.

 

 

 PharmaSwiss Latvia a/o biedriem

     Pamatojoties uz LVSADA 17.10.2017 Valdes lēmumu Nr. 25-4 un Nolikumu par arodorganizāciju izslēgšanu no LVSADA, aicinu  SIA “PharmaSwiss Latvia” darbinieku arodorganizācijas biedrus uz ārkārtas atkārtoto sapulci, kas notiks 2017. gada 30. oktobrī, plkst. 11:00,  Rīgā,  Bruņinieku ielā 29/31 , LBAS Valdes sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

  1. Par SIA “PharmaSwiss Latvia” darbinieku arodorganizācijas izslēgšanu no LVSADA.

 

Priekšsēdētājs                (paraksts)            V. Keris

 

Rudzīte, 67847300

 2017. gada 16. oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2017

Nr. 2/3- 184

 PharmaSwiss Latvia a/o biedriem

     Pamatojoties uz LVSADA 17.10.2017 Valdes lēmumu Nr. 25-4 un Nolikumu par arodorganizāciju izslēgšanu no LVSADA, aicinu  SIA “PharmaSwiss Latvia” darbinieku arodorganizācijas biedrus uz ārkārtas atkārtoto sapulci, kas notiks 2017. gada 30. oktobrī, plkst. 11:00,  Rīgā,  Bruņinieku ielā 29/31 , LBAS Valdes sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

  1. Par SIA “PharmaSwiss Latvia” darbinieku arodorganizācijas izslēgšanu no LVSADA.

 

Priekšsēdētājs  V. Keris

 

Rudzīte

67847300