28.07. Preses relīze


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir nosūtījusi vēstuli Eurostat ģenerāldirektorei Marianai Kotzevai. Vēstulē ir izteiktas aizdomas par to, ka atbildīgās Latvijas institūcijas statistikas atskaitēs mākslīgi palielina valdības izdevumus veselības aprūpei.

   LVSADA rīcībā ir vēstule no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, kur norādīts, ka Latvijā 2018. gadā vispārējās valdības izdevumi veselībai bija  1172 milj. euro. Šī summa izveidojusies, pie Veselības ministrijas izdevumiem (1030 milj.), pašvaldību izdevumiem (14 milj.) un ES fondu projektu realizācijai paredzētajiem līdzekļiem (23 milj.) pieskaitot vēl “citus izdevumus” (vispārējās valdības komersanti, pamatā slimnīcas) – 104 milj. euro. Vēstulē skaidrots, ka, atbilstoši Finanšu ministrijas pielietotajai metodoloģijai, “citi izdevumi” tiek finansēti no tādiem resursiem, kā, piemēram, pašu uzņēmumu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; šādā veidā vispārējās valdības izdevumi veselībai uzskaitīti 2017., 2018., 2019. (novērtējums) un 2020. (prognoze) gadā.

   Tieši tāda pati Latvijas vispārējās valdības izdevumu summa veselības aprūpei – 1172 milj. euro – ir uzrādīta Eurostat tabulā “General government expenditure by function (COFOG)” (funkcijas kods GF07). Taču, atbilstoši Eurostat mājas lapā (https://ec.europa.eu/eurostat/home) atrodamajam skaidrojumam, vispārējās valdības izdevumus veselībai pēc būtības uzskaita, no vispārējās valdības sektora uzņēmumu iegūtajiem līdzekļiem atskaitot pašu uzņēmumu ieņēmumus par preču un pakalpojumu pārdošanu.

   Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 549/2013, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir saistoša vienota Eiropas kontu sistēma (EKS 2010) un tās metodoloģija, apkopojot salīdzināmus kontus un tabulas. Ievērojot to, LVSADA š. g. 5. maijā vērsās pie Centrālās Statistikas pārvaldes priekšnieces A. Žīgures ar aicinājumu uz kopīgu rīcību iespējamo kvalitātes risku novēršanai. Diemžēl nekāda reakcija no Centrālās Statistikas pārvaldes puses līdz šim tā arī nav sekojusi.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).