Vēstule “Par veselības aprūpes nozares valsts finansējumu”

Rīgā

  1. g. 1. februārī

Nr. 2/11-20

Latvijas Republikas veselības ministrei

Līgai Meņģelsonei

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājam

Egilam Baldzēnam

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentam

Andrim Bitem

 

Par veselības aprūpes nozares valsts finansējumu

Ievērojot Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – NTSP) 2023. gada 5. janvāra sēdē lemto, Veselības ministrija sasauca NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (turpmāk – VANA) sēdi, sēdes darba kārtībā iekļaujot jautājumu “Valsts budžeta 2023. gadam prioritātes”. VANA sēde notika 2023. gada 12. janvārī.

Nav noliedzams, ka 2023. gada valsts budžeta plānošana notiek sarežģītos apstākļos. Vienlaikus jāatceras, ka kvalitatīvas veselības aprūpes savlaicīga un vienlīdzīga pieejamība ir svarīgs priekšnoteikums gan valsts drošībai un izaugsmei, gan nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā, kā to paredz NAP2027. Lai sasniegtu NAP2027 izvirzītos mērķus sabiedrības veselībā, atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes),  valsts budžetā 2023. gadam papildus nepieciešamais finansējums Veselības ministrijas pamatfunkcijām ir 306 milj. eiro. Diemžēl patlaban valdība minētajam mērķim plāno papildus tikai 86 milj. eiro.

Šāds scenārijs Pamatnostādnēs ir paredzēts un novērtēts, dokumentā skaidri pasakot, ka Pamatnostādņu neievērošanas gadījumā veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte pasliktināsies (sadaļas “Ievads” 10. punkts). Tas būtu kliedzošā pretrunā ar Latvijas valsts un sabiedrības interesēm, tāpēc šāda valsts budžeta plānošana nav pieļaujama!

Apkopojot apsvērumus, VANA nolēma: 1) valsts budžetā 2023. gadam Veselības ministrijas pamatfunkciju nodrošināšanai jāparedz papildus finansējums 306 milj. eiro apmērā, 2) VANA lēmums jāvirza uz izskatīšanu NTSP.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu bez vilcināšanas kopīgi virzīt minēto VANA lēmumu steidzamai izskatīšanai NTSP sēdē!

 Lai nodrošinātu savlaicīgu sabiedrības informēšanu par tās vitālo interešu iespējamu aizskārumu, šīs vēstules saturs ir nosūtīts plašsaziņas līdzekļiem.

LVSADA priekšsēdētājs               (elektroniskais paraksts)                                    Valdis Keris

Pluša 67847300