13.03. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir panākusi vienošanos ar Veselības ministriju par darba samaksas paaugstināšanu veselības nozares darbiniekiem no 2023. gada 1. aprīļa. Vienošanās ir nostiprināta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sadarbības formātā.

     Pirmā tikšanās starp LVSADA vadību un veselības ministri Līgu Meņģelsoni notika š. g. 10. janvārī, piedaloties arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam. Tikšanās laikā LVSADA rosināja trīs gadus pēc kārtas būtiski paaugstināt atalgojumu nozares darbiniekiem, lai 2025. gadā beidzot izpildītu tos rādītājus, ko valdība rakstiski solīja mediķiem pirms divdesmit (!) gadiem. Atbilstoši tam, 2023. gadā valsts garantēto mēneša vidējo darba samaksu (VDS) būtu jāpaaugstina par 15% visām ārstniecības personu kvalifikācijas grupām.

     Viedokļu apmaiņa starp LVSADA un Veselības ministriju turpinājās gan Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdē 11. janvārī, gan NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdē 12. janvārī. Runājot par VDS pieaugumu šogad, sākotnējais Veselības ministrijas piedāvājums bija pieaugums ārstiem par 3,7%, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem – par 6,2% un jaunākajam personālam (māsu palīgiem, NMPD brigāžu autovadītājiem) – par 9,8%. LVSADA to noraidīja kā reālajai situācijai nederīgu.

     Turpinot diskusiju, tika panākta kompromisa vienošanās, kas nostiprināta ar VANA 07.03.2023. sēdes lēmumu. Sēdē piedalījās veselības ministre L. Meņģelsone un LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja. Vienošanās paredz, ka ārstniecības personu VDS no 2023. gada 1. aprīļa tiek palielināta par 120 eiro (bruto). Līdz ar to VDS ārstiem pieaugs par 6,1% (+2,4% pret sākotnējo ministrijas piedāvājumu), māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem – par 10,1% (+3,9%) un jaunākajam personālam (māsu palīgiem, NMPD brigāžu autovadītājiem) – par 16,1% (+6,3%).  Nozares darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas (atbalsta personālam), VDS tiks paaugstināta par 22,76 eiro. Turklāt vienošanās paredz, ka papildus līdzekļu piešķīruma nozarei gadījumā šī gada ietvaros tiks atjaunotas sarunas par VDS palielināšanu ārstiem un atbalsta personālam.

     Bez tam, VANA 07.03.2023. sēdē tika nolemts atbalstīt LVSADA priekšlikumu Valdības rīcības plānā paredzēt, ka VDS veselības nozares darbiniekiem tiek palielināta katru gadu, ārstniecības personu VDS palielinot par ne mazāk kā 10% pret VDS iepriekšējā gadā.

 

2023. gada 13. martā

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).


13.02. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) un Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) 14. februārī preses konferencē informēs plašsaziņas līdzekļus par kopīgu rīcību, lai nepieļautu valsts veselības aprūpes pasliktināšanu.

     Pasākuma gaitā tiks sniegta informācija par Saeimā iesniegtā valsts budžeta 2023. gadam projekta neatbilstību Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentiem, kā arī Eiropas Komisijas, Pasaules Veselības organizācijas un OECD konstatējumiem un ieteikumiem. Konferences noslēgumā LVSADA un LSB parakstīs kopīgu vēstuli Saeimas deputātiem, Eiropas Komisijai, Latvijas Valsts prezidentam un tiesībsargam.

     Preses konference notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nama 2. stāva zālē Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31,  plkst. 11.30, plānotais ilgums – 30 minūtes.

 

 Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

2022. gada 13. februārī


07.02. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

    Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž sašutumu un neizpratni par to, ka valdības sagatavotais valsts budžeta projekts 2023. gadam pēc būtības paredz pasliktināt veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti.

     Nav noliedzams, ka 2023. gada valsts budžeta plānošana notiek sarežģītos apstākļos. Vienlaikus jāatceras, ka kvalitatīvas veselības aprūpes savlaicīga un vienlīdzīga pieejamība ir svarīgs priekšnoteikums gan valsts drošībai un izaugsmei, gan nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā, kā to paredz Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (turpmāk – NAP2027). Lai sasniegtu NAP2027 izvirzītos mērķus sabiedrības veselībā, atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes),  valsts budžetā 2023. gadam Veselības ministrijas pamatfunkcijām ir papildus jāpiešķir vismaz 306 milj. eiro. Plašsaziņas līdzekļos ir izskanējis, ka valdības izdevumi 2023. gadā būs par aptuveni 2 miljardiem eiro lielāki nekā 2022. gadā. No 2 miljardiem 306 miljoni ir mazāk par sesto daļu. Diemžēl valdība veselības aprūpei plāno papildus tikai 86 milj. eiro.

     Šāds scenārijs Pamatnostādnēs ir paredzēts un novērtēts, dokumentā skaidri pasakot, ka Pamatnostādņu neievērošanas gadījumā veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte pasliktināsies (sadaļas “Ievads” 10. punkts). LVSADA uzskata, ka tas būtu kliedzošā pretrunā ar Latvijas valsts un sabiedrības interesēm!

     LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris aicina: “Ikvienam jāsaprot, ka veselības aprūpes valsts sektora badināšana nozīmē tūkstošiem neizglābtu dzīvību katru gadu! Jau tagad slimnīcas brīdina par palīdzības apjoma sašaurināšanu un ģimenes ārsti norāda, ka situācija ir kritiska. To nedrīkst ignorēt ne valdība, ne Saeima!”  

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2022. gada 7. februārī


16.01. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) valde rītdien, 17. janvārī, apspriedīs iespējamo vienošanos ar Veselības ministriju par darba samaksas paaugstināšanu veselības nozares darbiniekiem 2023. gadā.

     LVSADA jau 2022. gada 28. decembrī nosūtīja veselības ministrei vēstuli, kurā aicināja iespējami drīz tikties, lai apspriestu veselības nozares problēmas un veidus, kā tās risināt. Vēstulē LSADA uzsvēra, ka cilvēkresursu trūkums nozarē ir tik nopietns, ka apdraud medicīniskās palīdzības savlaicīgumu un kvalitāti, tādā veidā nopietni vājinot valsts drošību.

      Pirmā tikšanās starp LVSADA vadību un veselības ministri L. Meņģelsoni notika š. g. 10. janvārī, piedaloties arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājam E. Baldzēnam. Tikšanās laikā LVSADA iepazīstināja ministri ar priekšlikumiem par Valdības rīcības plāna papildināšanu, pamatojot viedokli ar Eiropas Komisijas un Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem, statistikas datiem un starptautiskām publikācijām, kā arī Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentiem. Viens no LVSADA priekšlikumiem paredz, ka trīs gadus pēc kārtas tiek būtiski paaugstināts atalgojums nozares darbiniekiem, lai 2025. gadā beidzot izpildītu tos rādītājus, ko valdība rakstiski solīja mediķiem pirms divdesmit (!) gadiem. Turpretī tā dēvētais jaunais algu modelis mediķiem jau sākotnēji solīja krietni mazāk, un pēc iepriekšējās K. Kariņa valdības lēmuma konkrēts darba samaksas pieauguma grafiks no modeļa pazuda vispār. Līdz ar to sarunu laikā tika kopīgi secināts, ka ieviest jauno darba samaksas modeli tā pašreizējā veidolā nebūtu vēlams.

    Viedokļu apmaiņa starp LVSADA un Veselības ministriju dažādos formātos turpinājās gan 11. janvārī, gan NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdē 12. janvārī. Pārrunājot valsts budžeta projektu 2023. gadam, VANA vienprātīgi lēma, ka, atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam, 2023. gadā veselības aprūpes vajadzībām papildus jāpiešķir vismaz 306 milj. eiro.

    Runājot par darba samaksas pieaugumu 2023. g., sākotnējais Veselības ministrijas piedāvājums bija papildus 27 milj. eiro, ko LVSADA noraidīja kā reālajai situācijai nederīgu. Turpinot diskusiju, izdevās apspriežamo papildus finansējumu paaugstināt līdz 69 milj. eiro.

    Par tālāko iespējamo rīcību lems LVSADA valde. Pēc lēmuma pieņemšanas par to tiks informēta Veselības ministrija.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2023. gada 16. janvārī