2012

LBAS apbalvos 2012. gada labākos sadarbības partnerus (2013-01-09 / 12:24)

9. janvārī, jau tradicionāli ap Zvaigznes dienu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu. Pasākums „Sadarbības partneris 2012” notiks 9. janvārī plkst.14.00, Rīgā, Latviešu biedrības namā, Zelta zālē, Merķeļa ielā 13.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Ir prieks, ka pasākums “Sadarbības partneris” ir ieguvis nopietnu un svarīgu vietu arodbiedrību gada kalendārā. LBAS dalīborganizācijas ļoti atbildīgi izturas pret darba devēju izvirzīšanu šai balvai gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā. Ceru, ka šī tradīcija dzīvos arī turpmāk, un labo darba devēju skaits tikai palielināsies.”
LBAS balvu – metālā veidoto ozolzīli un atzinības rakstu saņems 13 sadarbības partneri, kurus izvirzījusi LBAS un astoņas LBAS dalīborganizācijas.

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valdes priekšsēdētāja Nata Gaibišele. Īpaši šogad, bet jau ilgus gadus slimnīcas administrācija valdes priekšsēdētājas Natas Gaibišeles personā produktīvi sadarbojas ar arodbiedrību. Vienmēr tiek ņemti vērā darbinieku ierosinājumi koplīguma sastādīšanā, arī citu darba jautājumu risināšanā. Administrācijas vadība ir saprotoša un pieejama katram arodbiedrības biedram.

Lai nodrošinātu drošas vides veidošanu, darba aizsardzības speciālisti regulāri veic instruktāžu personālam ar video materiālu palīdzību, kā arī veic praktiskas nodarbības. Darbinieki ir nodrošināti ar bezmaksas aizsarglīdzekļiem un specapģērbu. Darba devējs apmaksā vakcināciju pret B hepatītu. Darba devējs ir noteicis darbiniekiem piemaksas par darbu īpašos apstākļos, ir piešķirti apmaksāti papildatvaļinājumi no 3-10 dienām.
Darbinieku kvalifikācijas celšanai profesionālās apmācības tiek organizētas uz vietas, kā arī tiek nodrošināts transports semināru, lekciju apmeklēšanai citur. Personālam, kuri iegūst izglītību koledžās vai augstākajās mācību iestādēs slimnīcas interesēs, tiek piešķirts apmaksāts mācību atvaļinājums.
Slimnīcā katra mēnesi tiek rīkota kopsapulce, kurā darbinieki tiek informēti par padarīto, turpmāk veicamo, kā arī par slimnīcas finansiāli – ekonomisko stāvokli. Kopsapulcēs tiek apspriesti dažāda rakstura jautājumi, uzklausīti darbinieku ieteikumi, risinātas problēmas. Slimnīcā ir nodrošināta arodbiedrības un administrācijas ilgtermiņa sadarbības procesa savstarpējā uzticības gaisotne.

Vēl LBAS balvas saņems:
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja ( izvirza LBAS)
-Daugavpils novada pašvaldība, izpilddirektore Vanda Kezika (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu arodbiedrība) – Eberta fonda Latvijas birojs (LBAS) – SIA „L
-Ekspresis” (Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība)
-Jēkabpils pilsētas pašvaldība (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
-Cesvaines novada dome (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
-Jelgavas Valsts ģimnāzija (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
-A/s “Valmieras stikla šķiedra” (Industriālo nozaru arodbiedrība)
-SIA „Lauma Fabrics” (Industriālo nozaru arodbiedrība)
-Cēsu pilsētas pansionāts (Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība)
-Kārsavas novada dome (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība)
-VSIA „Latvijas Radio” (Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija)

Informāciju sagatavoja Sanita Lorence, LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr. 29383038

vairāk

EPSU atbalsta LVSADA un partneru sūdzību (2012-12-10 / 12:55)

Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību federācija  (EPSU) atbalsta LVSADA un sadarbības partneru sūdzību Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam par cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā.

Informācija EPSU mājas lapā: http://www.epsu.org/a/9082

vairāk

15.11. Preses relīze (2012-11-15 / 10:01)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) 20. novembrī kopā ar Latvijas Slimnīcu biedrību, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienību, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO un Latvijas Vecmāšu asociāciju parakstīs aicinājumu Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam vērtēt, vai gaidāmā Latvijas prezidēšana Eiropas Savienībā ir savienojama ar ilgstošiem Eiropas Savienības iedzīvotāju pamattiesību pārkāpumiem veselības aprūpes jomā.

Protesta akcijas dalībnieku ieskatā nav pieļaujama situācija, kurā topošā prezidentvalsts gadiem ilgi nespēj rast politisko gribu sakārtot veselības aprūpes finansējumu atbilstoši labai starptautiskai praksei, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vienlīdzīgi pieejamu un augsti kvalitatīvu veselības aprūpi. Pēc Eiropas veselības aprūpes patērētāju indeksa (EHCI) jaunākajiem datiem veselības aprūpes kvalitāte Latvijā ir vienā no pēdējām vietām Eiropā, un šāda situācija atkārtojas gadu no gada. Tajā pašā laikā Pasaules Veselības organizācijas dati rāda, ka vieta indeksā ir tieši atkarīga no valsts finansējuma veselības aprūpei.
Vidēji Eiropas Savienībā valsts veselības aprūpei gadā tērē 7,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), jaunajās dalībvalstīs – 5,2% no IKP. Latvijā šis rādītājs 2012. g. ir tikai 3,5%. Vēl vairāk – neraugoties uz to, ka divas pēdējās Valda Dombrovska valdības ir rakstiski solījušas finansējumu veselības aprūpei palielināt tā, lai 2014. g. sasniegtu 4,5% no IKP, 2013. g. budžetā veselības aprūpei ir paredzēti vairs tikai 3,15%. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem nav cerību uz pieejamāku veselības aprūpi ar mazākiem līdzmaksājumiem un īsākām rindām. Tas nozīmē, ka mediķiem nav cerību uz algu paaugstinājumu.

Neraugoties uz sociālo partneru vairākkārtējiem aicinājumiem Saeimas deputātiem minēto situāciju labot 2013. gada budžeta projekta apspriešanas gaitā, visas pazīmes liecina, ka tas nenotiks. Līdz ar to LVSADA kopā ar minētajiem sadarbības partneriem pieņēma lēmumu neklusēt. Aicinājuma kopīga parakstīšana notiks 20.11.2012 plkst. 10:30 Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības valdes sēžu zālē (4. stāvā).


Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore   I.Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

LVSADA aizstāv mediķus pret diskrimināciju (2012-11-14 / 10:50)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) šodien, 14. novembrī ir iesniegusi Latvijas Republikas Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli ar lūgumu uzdot veselības ministrei Ingrīdai Circenei novērst mediķu personas koda nepamatotu publiskošanu.

Iepriekš LVSADA vairākkārt ir vērsusies Veselības ministrijā ar lūgumu novērst situāciju, kurā mediķu personas kods tiek izmantots spiedogos un dokumentos, kas tiek izsniegti trešajām personām (piemēram: receptes, nosūtījumi). Kaut arī 2011. gadā LVSADA saņēma no toreizējā veselības ministra Jura Bārzdiņa solījumu, ka ar 2012. gadu mediķu personas kods dokumentos, kas pieejami trešajām personām, vairs netiks lietots, solītās izmaiņas joprojām nav veiktas. Pacientu personas dati ir konfidenciāli, un to aizsardzību paredz vairāki normatīvie akti. Diemžēl mediķu personas dati joprojām nav pienācīgi aizsargāti. Arī Latvijas Republikas Tiesībsargs ir atzinis, ka esošā sistēma „pārkāpj personu tiesības uz privāto dzīvi”.

Kā pastāstīja LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris, datums lūguma iesniegšanai nav izvēlēts nejauši, jo 2012. gada 14. novembris ir Eiropas arodbiedrību Rīcības un solidaritātes diena.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrību darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

08.11. Preses relīze (2012-11-08 / 15:24)


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šodien Latvijas Vecmāšu asociācija izteica vēlēšanos piedalīties LVSADA plānotajā protesta akcijā š.g. 20. novembrī, parakstot vēstuli Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam, kurā tiks izteikts lūgums izvērtēt, vai valsts, kas pārkāpj cilvēktiesības un pamatprasības uz kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, ir cienīga būt par ES Padomes prezidentvalsti.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I.Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

NMPD meklē kvalificētu speciālistu (2012-10-24 / 11:13)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina pieteikties pretendentus vakancei ārsts-eksperts.

Lūgums pieteikumus un CV sūtīt uz e-pastu  personals@nmpd.gov.lv līdz 2012.gada 20.novembrim.

Ar prasībām pretendentiem var iepazīties NMPD mājas lapā: www.nmpd.gov.lv

vairāk

16.10. Preses relīze (2012-10-16 / 13:22)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) Padome pēc iepazīšanās ar nākamo triju gadu veselības aprūpes budžeta projektu aicina Saeimas deputātus veikt tajā būtiskus uzlabojumus.

Šogad faktiskais veselības aprūpes budžets ir 505 miljoni latu, taču nākamgad tam ir plānots vairs tikai 471 miljons latu jeb samazinājums par 34 miljoniem. Kaut arī gada sākumā apstiprinātais Valdības rīcības plāns paredz, ka veselības aprūpes valsts finansējumu jāpalielina, līdz 2014. gadā tas sasniedz 4,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), patlaban valdība rīkojas pilnīgi pretēji solītajam, un pēc diviem gadiem veselības aprūpei paredzēts atvēlēt vien 2,8% no IKP, bet 2015. gadā – vēl mazāk.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris situāciju raksturo sekojoši: „Patlaban rodas iespaids, ka valdība plāno pakāpeniski atbrīvot Latviju no pamatiedzīvotājiem, pasliktinot piekļuvi veselības aprūpei. Mūsu arodbiedrība aicina Saeimas deputātus to nepieļaut”.

LVSADA jau 3. septembrī iesniedza Saeimā priekšlikumus par to, ka nākamajā gadā veselības aprūpes budžetu jāpalielina līdz vismaz 563 miljoniem latu, papildus piešķirtos līdzekļus sadalot pacientu iemaksu samazināšanai, darba samaksas paaugstināšanai nozarē, kā arī pakalpojumu apjoma palielināšanai un rindu saīsināšanai.

LVSADA oficiāli uzrunās Saeimas deputātus Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu komisijas kopīgajā sēdē 17. oktobrī.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

LBAS uzsāk dialogu ar Saeimas frakcijām (2012-10-09 / 09:09)

   Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi Saeimas frakcijām priekšlikumus 2013. gada valsts budžetam, kā arī vēstules ar lūgumu tikties ar deputātiem, lai paskaidrotu savu priekšlikumu būtību, uzklausītu viedokli un diskusijās rastu labāko risinājumu.

Vēstulē teikts, ka LBAS, piedaloties valsts budžeta projekta 2013. gadam apspriešanā valdībā, izteica vairākus svarīgus priekšlikumus valsts turpmākai attīstībai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai – tie skāra „ēnu” ekonomikas samazināšanu, strādājošo cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanu, demogrāfiskās krīzes pārvarēšanu, lielāku atbalstu vecākiem, bērniem un pensionāriem.

Diemžēl uz daudziem jautājumiem valdība nevarēja sniegt motivētas atbildes, daudzi priekšlikumi palika vispār bez izskatīšanas, kas rosināja LBAS vērsties pie Saeimas, kā augstākās politiskās varas valstī, ar lūgumu objektīvi izvērtēt LBAS priekšlikumus un iekļaut tos valsts 2013. gada budžetā, tādējādi stiprinot gan iedzīvotāju pārliecību par mūsu valsts sekmīgu izkļūšanu no krīzes, gan arī pārliecinošāk iezīmējot Latvijas kā stabilas ekonomikas un sociāli atbildīgas politikas valsts vietu Eiropas Savienībā.

LBAS prasību vidū ir:

  • Paaugstināt ar 2013. gada 1. janvāri ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu līdz vismaz 70 latiem;
  • Atvieglojumus par apgādībā esošām personām ar 2013. gada 1. janvāri palielināt līdz vismaz 90 latiem;
  • Palielināt finansējumu veselības aprūpei ar 2013. gada 1. janvāri saskaņā ar valdības rīcības plānu par 0,25 % no IKP pret 2012.gada finansējumu;
  • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmu īstenošanu nodrošināt no valsts budžeta;
  • Samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi darbiniekam 2013.gadā no 11 uz 9 % u.c.

vairāk

02.10. Preses relīze (2012-10-02 / 10:30)


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

  Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pēc iepazīšanās ar nākamo triju gadu budžeta projektu pauž neizpratni un sašutumu par veselības aprūpei paredzēto līdzekļu samazinājumu.

Ja šogad veselības aprūpes budžets pēc papildus piešķīrumiem ir 505 miljoni latu, tad nākamgad tam ir plānots vairs tikai 471 miljons latu jeb samazinājums par 34 miljoniem. Kaut arī gada sākumā apstiprinātais Valdības rīcības plāns paredz, ka veselības aprūpes valsts finansējumu jāpalielina, līdz 2014. gadā tas sasniedz 4,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), patlaban valdība rīkojas pilnīgi pretēji solītajam, un pēc diviem gadiem veselības aprūpei paredzēts atvēlēt vien 2,8% no IKP, bet 2015. gadā – vēl mazāk.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris situāciju raksturo sekojoši: „Valdība ir sagatavojusi nevis valsts attīstības, bet izmērdēšanas un melu budžetu. Ja Saeima to apstiprinās bez būtiskiem uzlabojumiem, sekas būs ļoti nopietnas”.

LVSADA jau 3. septembrī iesniedza Saeimā priekšlikumus par to, ka nākamajā gadā veselības aprūpes budžetu jāpalielina līdz vismaz 563 miljoniem latu, papildus piešķirtos līdzekļus sadalot pacientu iemaksu samazināšanai, darba samaksas paaugstināšanai nozarē, kā arī pakalpojumu apjoma palielināšanai un rindu saīsināšanai.

      LVSADA turpinās rūpīgi sekot budžeta projekta virzībai un par tālāko rīcību lems arodbiedrības padomes sēdē 16. oktobrī.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

Pasaules sabiedriskā sektora arodbiedrību internacionāle (PSI) un LVSADA vienojas par ciešāku sadarbību (2012-09-20 / 12:08)

   2012.gada 27. -30. novembrī Durbanā notiks PSI kongress, kurā lems arī par ģenerālsekretāra kandidatūru nākamiem pieciem gadiem.

   LVSADA Valde 18.septembra sēdē atzinīgi novērtēja sadarbību ar PSI un nolēma atbalstīt līdzšinējā PSI ģenerālsekretāra Petera Valdorfa kandidatūru.

P. Valdorfs ir atsūtījis pateicības vēstuli un, kurā pauž apņemšanos uz vēl ciešāku sadarbību lai kopīgiem spēkiem risinātu sabiedriskā sektora problēmas pasaulē un Latvijā.

vairāk

ZZS atbalsta LVSADA priekšlikumus (2012-09-03 / 15:29)

Pamatojoties uz LVSADA vēstuli, Zaļo un Zemnieku savienība ir iesniegusi Saeimai priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā Par valsts budžetu 2012. gadam” ar ierosinājumu piešķirt Veselības ministrijai līdzekļus 5 242 131,- Ls apmērā pacientu iemaksu samazināšanai par 50 %.

Ceram, ka uzsāktā sadarbība turpināsies un jau tuvākajā nākotnē ļaus Latvijas iedzīvotājiem sajust, ka viņu viedoklis par veselības aprūpi kā valsts prioritāti ir sadzirdēts un novērtēts.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I..Rudzīte (tel. 67847300 ).

vairāk

Pateicība (2012-09-03 / 09:46)

Pateicība par XIV Veselības dienu atbalstu

   LVSADA kopš Veselības dienu dibināšanas ir sniegusi atbalstu un piedalījusies Veselības dienu organizēšanā. Tās notika arī šogad.

Latvijas Sarkanais Krusts ir izteicis mums Pateicību par sadarbību un atbalstu XIV Veselības dienu norisē 2012.gada 3.–5.augustā.

vairāk

07.08. Preses relīze (2012-08-07 / 12:32)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pēc iepazīšanās ar sabiedriskai apspriešanai nodotā Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par veselības informācijas sistēmu” aicina Veselības ministriju apturēt projekta virzību, jo tam ir vairāki būtiski trūkumi.
Vispirms, pilnīgi visu pacienta medicīnisko datu pieejamība e-veselības informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā globālajā tīmeklī rada nopietnu apdraudējumu šo datu aizsardzībai, jo ir pietiekami daudz interesentu, kas ar dažādiem paņēmieniem varētu piekļūt informācijai nesankcionēti.

Nav ņemti vērā arī tie riski, ko var radīt tīkla darbības traucējumi. Piemēram, e-receptes gadījumā tas var izraisīt situāciju, kurā daudziem slimniekiem nav iespējams iegādāties nepieciešamos medikamentus. Šādām situācijām var būt ļoti nopietnas sekas.

Tāpat projekta anotācijā nav minēti nekādi projekta ekonomiskās efektivitātes aprēķinu rezultāti. Tas rada bažas par to, vai šāda efektivitāte vispār ir paredzama, jo ikviena ārsta darba vietai ir jābūt aprīkotai ar datoru un interneta pieslēgumu; drošības nolūkā datoram jāveic regulāru apkopi un programmatūras atjaunināšanu. Cik zināms, papildus finansējumu tādam nolūkam Veselības ministrija nav paredzējusi.

Turklāt citu valstu pieredze rāda, ka sasteigta e-medicīnas ieviešana ne tikai nemazina medicīnisku kļūdu risku, bet diemžēl pat palielina to.

Minēto iemeslu dēļ LVSADA aicina valdību veikt Veselības ministrijas izstrādātā e-veselības projekta padziļinātu ekspertīzi, lai vērtētu gan pacientu drošības, gan ekonomiskā efekta ticamību. Jāpiezīmē, ka LVSADA bažas par projekta kvalitāti izteica jau tā veidošanas laikā, taču valdības puse tās noraidīja kā nenozīmīgas.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

30.07. Preses relīze (2012-07-30 / 11:48)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Atsaucoties uz Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) aicinājumu, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO (SUSTENTO) ir izteikušas gatavību kopīgi plānot starptautiska mēroga protesta akciju gadījumam, ja Latvijas valdība nepildīs solījumu par būtisku finansējuma palielinājumu veselības aprūpei.

Minēto organizāciju ieskatā, nav pieļaujama situācija, kurā topošā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts gadiem ilgi nespēj rast politisko gribu sakārtot veselības aprūpes finansējuma jautājumu atbilstoši labai starptautiskai praksei. Eiropas Savienības (ES) jaunajās dalībvalstīs valsts finansējums veselības aprūpei vidēji ir 4,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet vidēji ES – 7,4% no IKP. Latvijā veselības aprūpes valsts finansējums šogad ir tikai 3,3% no IKP, tāpēc joprojām tiek rupji pārkāpti ES tiesību akti (Pamattiesību harta, u. c.), kas nosaka iedzīvotāju tiesības uz pieejamu un augsti kvalitatīvu veselības aprūpi. Līdz ar to nav pārsteidzoši, ka pēc Eiropas veselības aprūpes patērētāju indeksa jaunākajiem datiem veselības aprūpes kvalitāte Latvijā ir vienā no pēdējām vietām Eiropā.

Kaut arī gan iepriekšējās valdības, gan pašreizējās valdības rīcības plānā (MK 16.02.2012 rīkojums Nr. 84) ir paredzēts, ka veselības aprūpes valsts finansējums tiek pakāpeniski palielināts un 2014. g. sasniedz 4,5% no IKP, patlaban valdība gatavojas 2013. gadā veselības aprūpes valsts finansējumu samazināt līdz 2,8% no IKP. Līdz ar to pagaidām nekas neliecina, ka Latvijas valdība ir sākusi novērst iepriekš minētos pārkāpumus ES pamattiesību jomā.

Viena no protesta akcijas formām varētu būt vēstule ES Padomei un Eiropas Parlamentam ar lūgumu vērtēt, vai ilgstoši un rupji ES pamattiesību pārkāpumi ir savienojami ar Latvijas Republikas atbilstību 2015. g. plānotajam ES Padomes prezidentvalsts statusam. Sīkāka informācija par minēto protesta akciju plašsaziņas līdzekļiem tiks sniegta trešdien, 1..augustā pulksten 12:00 SUSTENTO biroja telpās Rīgā, Antonijas ielā 24.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I..Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

Par izmaiņām XV Veselības dienu norisē (2012-07-25 / 10:40)

Lūdzam vērst uzmanību uz to, ka mainīta Veselības dienu norises vieta!

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku XV Veselības dienas  notiks 2012. gada  3.-5.augustā atpūtas kompleksā “Keči” Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā (atrodas Ungura ezera krastā).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet un zvaniet:  Anita.Jaunzeme.29286601 Anita.jaunzeme@nmpd.gov.lv Aldis Leitlands..26424490

vairāk

LVSADA un LBAS nostiprina kopīgu viedokli par Valdības rīcības plāna izpildes nepieciešamību (2012-07-19 / 11:41)

2012. gada 5. jūlijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē skatīja Veselības ministrijas izstrādāto Veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projektu, kas paredz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības sasaistīšanu ar nodokļu nomaksāšanu. VM darba grupas sagatavotais Veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekts paredz, ka veselības aprūpes valsts budžets 2014. gadā būs tikai 3,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet Valdības rīcības plānā paredzētais veselības aprūpes valsts budžeta pieaugums līdz 4,5% no IKP tiks sasniegts tikai 2020. gadā. Neraugoties uz LVSADA protestu, NTSP pieņēma lēmumu koncepcijas projektu virzīt tālāk.

2012. gada 17. jūlijā LVSADA Valdes ārkārtas sēdē tika uzaicināts un piedalījās LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, lai vienotos VANA sēdē 19. jūlijā kopīgiem spēkiem aizstāvēt viedokli par Veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta saskaņošanu ar Valdības rīcība plānu, kurā paredzēts veselības budžeta pieaugums, sasniedzot 4.5% no IKP 2014. gadā.

vairāk

17.07. Preses relīze (2012-07-17 / 13:23)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) valde ir pieņēmusi lēmumu uzsākt gatavoties starptautiska mēroga protesta akcijai gadījumam, ja Latvijas valdība nepildīs solījumu par būtisku finansējuma palielinājumu veselības aprūpei.

Neraugoties uz iepriekš veiktajām LVSADA protesta akcijām, veselības aprūpes valsts finansējums 2012. g. ir tikai 3,2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), tāpēc joprojām tiek rupji pārkāpti Eiropas Savienības (ES) tiesību akti (Pamattiesību harta, u. c.), kas nosaka iedzīvotāju tiesības uz pieejamu un augsti kvalitatīvu veselības aprūpi.
Kaut arī gan iepriekšējās valdības rīcības plānā (MK 23.02.2011 rīkojums Nr. 67), gan pašreizējās valdības rīcības plānā (MK 16.02.2012 rīkojums Nr. 84) ir paredzēts, ka veselības aprūpes valsts finansējums tiek pakāpeniski palielināts un 2014. g. sasniedz 4,5% no IKP, ir pazīmes, kas liecina par pretējo:
1) veselības aprūpes valsts finansējums attiecībā pret IKP 2012. g. (3,2% no IKP) ir mazāks nekā   2011. g. (3,5% no IKP);
2) NTSP sēdē š. g. 5. jūlijā ministru prezidents V. Dombrovskis atteicās apstiprināt, ka Valdības rīcības plānā par veselības aprūpes finansēšanu paredzētais tiks pildīts.
Līdz ar to pagaidām nekas neliecina, ka Latvijas valdība ir sākusi novērst iepriekš minētos pārkāpumus ES pamattiesību jomā.

Kā protesta akcijas formu LVSADA valde izvēlējās vēstuli Eiropas Padomei un ES Parlamentam. Vēstulē tiks izteikts lūgums vērtēt, vai rupji ES pamattiesību pārkāpumi ir savienojami ar Latvijas Republikas atbilstību 2015. g. plānotajam Eiropas Padomes prezidentvalsts statusam. Par minēto projektu LVSADA ir uzsākusi konsultācijas ar sadarbības partneriem.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

Jauni Grozījumi Ārstniecības likumā (2012-07-11 / 09:40)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis Grozījumus Ārstniecības  likumā, lūk daži no tiem:

#     1. papildināt 1. pantu ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28) neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde — mobila neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas struktūrvienība, kuras sastāvā strādā normatīvajos aktos noteiktās personas un kuras rīcībā ir operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.””

#     3. Papildināt  9.panta  II nodaļu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. Ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, ja tā ir reģistrēta ārstniecības atbalsta personu reģistrā.”

#     7. Papildināt 33.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Rezidentu apmācību ārstniecības iestādēs saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā ir tiesības veikt ikvienam pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē sertificētam ārstam, kura darba stāžs attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.”

#     9. Papildināt likumu ar VII D nodaļu šādā redakcijā:

“VII D nodaļa. Masiera profesija

45.6 pants. Masieris ir ārstniecības persona, kura ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.”

#     10. Papildināt 53.1 pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Šā panta noteikumi attiecināmi arī uz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personu, kura nav ārstniecības persona.”

Pilnu grozījuma tekstu varat skatīt laikraksta Latvijas Vēstnesis mājas lapā:
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=250127

vairāk

17. jūnijā Medicīnas darbinieku diena! (2012-06-15 / 11:25)

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sveic svētkos visus Medicīnas nozarē strādājošos darbiniekus!

vairāk

LVSADA tiekās ar Labklājības ministri (2012-06-15 / 11:23)
 (2012-05-24 / 09:44)

2011.gada 23.maijā labklājības ministre Ilze Viņķele tikās ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Valdes locekļiem.

Tikšanās laikā ministre atbildēja uz jautājumiem par valsts aprūpes centru (SAC) darbinieku darba samaksas paaugstināšanu; par aprūpes iestāžu reorganizāciju; par izdienas pensiju piešķiršana NMP dienesta brigāžu darbiniekiem, par valsts sociālās aprūpes centru darbinieku izteikto priekšlikumu atļaut viņiem strādāt pagarinātu normālo darba laiku un citiem jautājumiem.
Runājot par darbinieku zemo atalgojumu un sociālās aprūpes centru darbinieku iespēju strādāt pagarinātu normālo darba laiku, I. Viņķele uzsvēra, ka darbiniekiem būtu jāmaksā adekvāts atalgojums, lai nevajadzētu meklēt veidus kā pārkāpt darba laika regulējumu. Ministre piekrita, ka valdībai jābeidz izlikties, ka ar tik mazu nozares finansējumu var nodrošināt kvalitatīvu aprūpi. Viņa informēja, ka ministrijā izveidota darba grupa SAC problēmu identificēšanai, centrā liekot klientu vajadzības. Līdz jūlija beigām taps darba grupas ziņojums, kurā tiks apkopoti rezultāti par klientu apmierinātību un aprūpes kvalitāti. I. Viņķele aicināja arodbiedrību iespēju robežās piedalīties pilotprogrammas novērtēšanā, uzsverot, ka kopā sadarbojoties nākotnē būs mazāk problēmu.
Runājot par NMPD brigāžu darbinieku izdienas pensiju jautājumu, ministre aicināja kopīgi meklēt optimālo risinājumu un kļūt par līdzautoriem pensiju likuma izstrādē.
   Turpinot pozitīvi iesākto sociālo dialogu I. Viņķele apsolīja ierasties uz tikšanos ar LVSADA arodorganizāciju vadītājiem š.g. 19.jūnijā.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I.Rudzīte (tel. 67847300 )

vairāk

14.03. Preses relīze (2012-05-14 / 09:43)

      Otrdien, 15. maijā, Rīgā notiks starptautiska konference, kas būs veltīta pārmaiņām veselības aprūpē Latvijā un Lietuvā gada laikā pēc Rīgas Deklarācijas pieņemšanas. Konferencē piedalīsies Veselības ministrijas pārstāvji.

Rīgas Deklarācija par veselības aprūpes uzlabošanu Baltijas valstīs tika parakstīta 2011. gada 26. maijā, kad Rīgā notika Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas (EPSU) un Eiropas Slimnīcu sektora darba devēju organizācijas (HOSPEEM) rīkota konference, kas bija veltīta sociālā dialoga stiprināšanai veselības aprūpes sektorā Baltijas valstīs. Konferences atklāšanā piedalījās toreizējais Latvijas veselības ministrs Juris Bārzdiņš un Eiropas Komisijas pārstāvis Fransuā Ciglers (Francois Ziegler).

Latvijas   Veselības   un   sociālās   aprūpes   darbinieku   arodbiedrības  (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris uzrunā konferences dalībniekiem apliecināja, ka Rīga kā pasākuma norises vieta nav izvēlēta nejauši. Pēdējos gados Latvijas valdības un Saeimas politika veselības aprūpes nozarē ir bijusi pretrunā gan Pasaules Veselības organizācijas, gan arī Eiropas Savienības ieteikumiem. Tā rezultātā Latvijā pēdējos gados ir strauji samazinājies ārstniecības personu skaits, akūto stacionēto slimnieku skaits pieaudzis par trešdaļu, bet mirstība – par piektdaļu. Tomēr visstraujāk pieaugusi mātes mirstība, kas 2009. gadā jau aptuveni septiņas reizes pārsniedza vidējo rādītāju Eiropas Savienībā. Lai novērstu pacientiem draudošās briesmas, Nacionālā Trīspusējā sadarbības padome sociālā dialoga ietvaros 2009. un 2010. gadā trīs reizes ieteica valdībai pievērst uzmanību cilvēkresursu attīstīšanai veselības aprūpē un piešķirt veselības nozarei papildus finansējumu. Diemžēl Latvijas valdība minētos padomus ir ignorējusi.

Konferences gaitā visu triju Baltijas valstu veselības sektora vadošās arodbiedrības un darba devēju organizācijas kopā ar EPSU un HOSPEEM pārstāvjiem parakstīja Rīgas Deklarāciju, kas aicina visu Eiropas valstu, bet it īpaši – Baltijas valstu valdības ņemt vērā sociālo partneru viedokli, jo ar sociālā dialoga palīdzību ir iespējams ātrāk un sekmīgāk novērst problēmas veselības aprūpē. Ar pilnu deklarācijas tekstu latviešu valodā var iepazīties laikraksta Latvijas Vēstnesis 18.08.2011 numurā.

Konference notiks viesnīcā Maritim Park Hotel,
Slokas ielā 1; darba sākums paredzēts pulksten 10:00.

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300)

vairāk

Veselības dienas 2012 (2012-05-09 / 14:34)

Latvijas Sarkanais Krusts 2012. gada 3. – 5. augustā  ar LVSADA, Veselības ministrijas un Latvijas Ārstu biedrības  atbalstu  rīko  14. Veselības aprūpes darbinieku dienas.

Pasākums notiks atpūtas kompleksā “Leiputrija” Iļķenē, Ādažu novadā

Veselības dienu programma

Pieteikuma anketa

vairāk

19.03. Preses relīze (2012-03-19 / 11:26)

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir saņēmusi Eiropas Ombuda atbildi uz 2010. gada rudenī iesniegto sūdzību par Eiropas Komisijas rīcības neatbilstību tiesību aktiem. Sūdzībā Ombuds tika lūgts darīt visu iespējamo, lai Latvijas iedzīvotāji saņemtu to, ko viņiem garantē ES tiesību akti – vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Ar Eiropas Ombuda atbildi LVSADA detalizētāk iepazīstinās paplašinātā preses konferencē 2012. gada 20. martā pulksten 10:30 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nama 2. stāva zālē Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. Konferencē tiek aicināti piedalīties arī LVSADA dalīborganizāciju priekšsēdētāji.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore
I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

LBAS aicina piedalīties Eiropas arodbiedrību akcijā (2012-02-27 / 12:30)
29. februārī, vienu dienu pirms 1.martā Briselē notiekošā ES līderu samita, Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) organizē Eiropas arodbiedrību akciju ar vadmotīvu „Enough is enough!” jeb „Vienreiz pietiek taupīt!”. Akcija tiks rīkota, lai pievērstu ES līderu uzmanību uz samilzušajām problēmām visā Eiropas Savienībā, kas netiek risinātas pietiekoši efektīvi, laikus un sociāli atbildīgi.

Aktīvi piedalīties šajā akcijā ir izlēmusi arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, organizējot lokālu e-pasta vēstuļu akciju, kurai aicina pievienoties visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem rūp ilgstoši nerisinātās sociāli ekonomiskās problēmas Latvijā – bezdarbs, nabadzība, lielais nodokļu slogs u.c.

Visus Latvijas iedzīvotājus, kas vēlas atbalstīt šo LBAS paziņojumu, aicinām doties uz interneta adresi: http://www.arodbiedribas.lv un, ierakstot savu vārdu un uzvārdu, nosūtīt šo paziņojumu Latvijas valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Ministru prezidentam, lūdzot viņus turpmāk visas savas pūles veltīt paziņojumā minēto problēmu risināšanai!

vairāk

Laba ziņa par “Valdības rīcības plānu” (2012-02-17 / 15:37)

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ar piesardzīgu optimismu vērtē 16. februārī apstiprināto „Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”, (16.02.2012. Ministru kabineta rīkojums Nr. 84).

Plāna sadaļā „Veselība”, kas tapusi sadarbībā starp Veselības ministriju, LVSADA un citiem sadarbības partneriem, starp svarīgākajiem mērķiem ir paredzēts nodrošināt, ka:

  • veselības aprūpei atvēlētais finansējuma apjoms 2014. g. sasniedz 4,5% no iekšzemes kopprodukta;
  • veselības aprūpes sistēmai tiek piesaistīti cilvēkresursi, iekļaujot piesaistes procesā rezidentūras jautājumus un jautājumus par atalgojuma palielināšanu, nodrošinot sociālās garantijas nozares darbiniekiem, kā arī novēršot ārstniecības personu personas kodu publiskošanu;
  • veselības aprūpes sistēmas darbība ir ilgtspējīga;
  • steidzamā medicīniskā palīdzība pacientiem ir vienmērīgi pieejama;
  • tiek novērsta nevienlīdzība veselības jomā.

LVSADA aicina valdību ar darbiem iespējami drīz apliecināt, ka šis dokuments ir domāts reālai rīcībai, nevis saukļa „Kā var nesolīt?!” piemiņas spodrināšanai.

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinatore I. Rudzīte (tel. 67847300).

vairāk

Valsts prezidents uzklausa LVSADA viedokli (2012-02-16 / 10:07)

Valsts prezidents Andris Bērziņš 14. februārī tikās ar LVSADA priekšsēdētāju Valdi Keri, lai uzklausītu LVSADA viedokli par situāciju veselības aprūpē. Tikšanās noslēgumā abas puses vienojās, ka situācija veselības aprūpē steidzami jāuzlabo. Lai to paveiktu iespējami drīz un labākajā veidā, būs nepieciešama turpmāka un paplašināta viedokļu apmaiņa.

vairāk

LVSADA aicina atbalstīt LBAS akciju! (2012-01-24 / 11:30)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kategoriski iebilst pret valdības ieceri – paaugstināt pensionēšanās vecumu no 2014. gada 1. janvāra.

Ja atbalstiet LBAS, aizpildiet zemāk lasāmo anketu!

Labklājības ministrija, izstrādājot grozījumus Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā, plāno no 2014. gada 1. janvāra paaugstināt pensionēšanās vecumu, pakāpeniski sasniedzot 65 gadus.
Ņemot vērā sociāli ekonomiskās tendences valstī – pieaugošo bezdarbu; lielo ilgstošo bezdarbnieku skaitu – personas pirmspensijas vecumā un jauniešus; vakanto darba vietu trūkumu; slikto sabiedrības veselību; augstos mirstības rādītājus personām pirmspensijas vecumā; nesakārtoto darba vidi u.c., LBAS kategoriski iebilst pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2014. gada 1. janvāra.

LBAS aicina katru iedzīvotāju nepalikt vienaldzīgam un izteikt savu protestu pret valdības ieceri paaugstināt pensionēšanas vecumu no 2014. gada 1. janvāra, un aktīvi piedalīties LBAS rīkotajā vēstuļu akcijā, aizpildot anketu un nosūtot to labklājības ministrei I. Viņķelei.

___________________________________________________________________

Labklājības ministrei
I. Viņķelei
Skolas ielā 28,
Rīgā, LV-1331
e-pasts: Ilze.Vinkele@lm.gov.lv
lm@lm.gov.lv

Es, ___________________________________vārds, uzvārds,

______________________________________dzimšanas gads,

atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības prasību un esmu pret valdības ieceri paaugstināt pensionēšanās vecumu no 2014. gada 1. janvāra.

2012. gada … janvārī

vairāk

LVSADA un politiķi kopīgi meklēs risinājumu veselības aprūpes uzlabošanai (2012-01-18 / 11:01)

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) pārstāvji 17. janvārī tikās ar vairākiem valdības koalīciju veidojošo partiju politiķiem, lai apspriestu situāciju veselības aprūpē.

Vispirms stundu ilgā viedokļu apmaiņā ar veselības ministri Ingrīdu Circeni („Vienotība”) tika diskutēts par veselības nozares attīstības iespējām un tendencēm.  Pēc tam sekoja viedokļu apmaiņa ar Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK biedru grupu, kuru vadīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Einārs Cilinskis. Sarunu gaitā tika konstatēts, ka pašreizējais valsts budžeta finansējums veselības aprūpei neatbilst labai starptautiskai praksei un nevar nodrošināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem atbilstoši Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas ieteiktajiem principiem. Līdz ar to pastāv riski, kas apdraud valsts ilgtermiņa attīstību.
Puses vienojās, ka turpinās sadarbību, lai iespējami drīz novērstu minēto neatbilstību un veidotu valdības rīcības plānu, kas uzlabos Latvijas iedzīvotāju vienlīdzīgāku piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja I. Rudzīte (tel. 67847300).