Noderīgas saites

Valsts iestādes

LR Saeima – www.saeima.lv
Ministru kabinets   –   www.mk.gov.lv
Veselības ministrija   –   www.vm.gov.lv
Nacionālais veselības dienests – www.vmnvd.gov.lv
Veselības inspekcija – www.vi.gov.lv
Labklājības ministrija   –   www.lm.gov.lv
Finanšu ministrija – www.fm.gov.lv
Tieslietu ministrija – www.tm.gov.lv
Ekonomikas ministrija – www.em.gov.lv
Darba inspekcija   –   www.vdi.gov.lv
Valsts nodarbinātības aģentūra – www.nva.gov.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – www.vsaa.lv

Sadarbības partneri

LBAS   –    www.arodbiedribas.lv

Latvijas Ārstu biedrība   –    www.arstubiedriba.lv

EPSU   –    www.epsu.org

PSI    –   www.world-psi.org

Dažādi

LR Tiesībsargs  –    www.tiesibsargs.lv
LR tiesību akti   –   www.likumi.lv
Latvijas Vēstnesis   –   www.lv.lv

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – www.osha.lv