Par mums

logo.jpg

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir lielākā un ietekmīgākā arodbiedrība veselības un sociālās aprūpes nozarē

 

 

Mūsu organizācija apvieno ap  6 800 biedrus. LVSADA biedri ir ārsti, citas ārstniecības personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, sociālās aprūpes darbinieki, farmaceiti, jaunākais medicīniskais personāls, pasniedzēji, studenti, pārējie veselības aprūpes iestādēs strādājošie darbinieki.

LVSADA  sastāvā  ir 62 arodorganizācijas (informācija atjaunota 01.02.2022.).
LVSADA ir brīvprātīga, neatkarīga un demokrātiska sabiedriska organizācija, kura darbojas, ievērojot LR Satversmi, likumus un savus Statūtus.  Attiecības ar valsts pārvaldes institūcijām, sabiedriskām organizācijām un politiskām partijām veidojam uz savstarpējās cieņas, līdztiesīgas partnerības pamatiem un savstarpējiem līgumiem.
Mūsu oficiālie starptautiskās sadarbības partneri ir Eiropas Sabiedriskie pakalpojumu arodbiedrību federācijas  (EPSU)  un Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību internacionāle   (PSI).
Ko dara LVSADA?
  • Apvieno nozares darbiniekus kopējo darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvībai;
  • Īsteno sociālo dialogu ar valdību, darba devējiem un profesionālām asociācijām;
  • Pārstāv darbinieku intereses valsts un pārvaldes institūcijās;
  • Veic likumu, citu tiesību aktu projektu ekspertīzi un izstrādā priekšlikumus izmaiņām;
  • Organizē savu biedru izglītošanu;
  • Piedalās valsts un staptautiskajā arodbiedrību kustībā;
  • Piedāvā izmantot krājaizdevumu sabiedrības pakalpojumus, apdrošināšanas, palīdzības un solidaritātes fondus.
  • Palīdz nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus!

 

Mēs esam vienīgie nozarē, kuri rīko plašas protesta akcijas, lai cīnītos par lielākām algām, īsāku darba laiku un drošiem darba apstākļiem.

LVSADA vadītāji

Priekšsēdētājs Valdis Keris, Dr. habil. med.

 Priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa

Tel.: 67847300, fakss: 67847303
e-pasts: lvsada@lvsada.lv