Labumi

Katrs biedrs maksājot 1% biedru naudu no saviem ikmēneša ienākumiem iegūst:

– labu attiecību stiprināšanu starp darbinieku un darba devēju ;

– garantētus veselībai drošus darba apstākļus;

– juridisku aizstāvību darba tiesību jautājumos;

– sociālās garantijas;

– algas palielinājumu u.c.

To vienā vārdā mēs apzīmējam ar vārdu – LABUMI

Tās nav tiešas materiālās vērtības, bet gan garantijas, ka arodbiedrība par jums rūpējas, garantijas, kā tas notiek ar apdrošināšanas polisi, kad iegādājoties to, mēs pretī saņemam drošību.

Ja esi arodbiedrības biedrs, arodbiedrība Tev dod iespējas un labumus:

– aizņemties un noguldīt naudu krājaizdevu sabiedrībā;

– izglītoties bezmaksas kursos un semināros Latvijā un ārvalstīs;

– bezmaksas juridiskos pakalpojumus;

– saņemt svarīgu informāciju mājas lapā www.lvsada.lv;

– apdrošināties pret nelaimes gadījumiem.

Sīkāku informāciju atradīsiet mūsu mājas lapas sadaļās „Apdrošināšana”, „Krājaizdevumi”