Krājaizdevumi

Turpmāk finanšu pakalpojumus LVSADA biedri varēs saņemt  Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrībā (LAKS).

LAKS kontakti

1.Rīgas birojs

Turgeņeva iela 14, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr. 67232211, 67704072
Mob.tālr. 28231919
WhatsApp: 28231919
Fakss: 67232212
Internets: www.laks.lv
e-pasts: info@laks.lv

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

27.05.2022,  Nr.12/22

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedriem!

LVSAD KKS  biedri tiek aicināti piedalīties atkārtotā kopsapulcē!

Sakarā ar to, ka š.g. 27.maijā sasauktā kopsapulce nenotika kvoruma trūkuma dēļ, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku  kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (reģistrācijas numurs 40003682377)  likvidācijas komisija informē, ka atkārtotā kopsapulce notiks 2022.gada 2.jūnijā plkst.10.00. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 3.stāvā 314.kabinetā. Reģistrācija no plkst.09.30.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Likvidācijas komisijas ziņojums
  2. Revidenta ziņojums
  3. gada pārskata apstiprināšana
  4. gada darbības plāna apstiprināšana
  5. Dažādi

Kopsapulces laikā jāievēro ar COVID-19 ierobežošanu saistītās drošības prasības.

Par savu dalību lūdzu informēt zvanot grāmatvedei Ivetai Flesnerei tel.27897783 vai rakstiski e-pastā: lvsadaks@lattur.lv.

 

LVSAD KKS likvidācijas  komisija

2022. gada 27. maijā

 

—————————————————————————————-

28.04.2022. Uzaicinājums

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku  kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (reģ. nr. 40003682377)  likvidācijas komisija aicina visus sabiedrības  biedrus  piedalīties ikgadējā kopsapulcē, kas notiks 2022.gada 27.maijā plkst.11.30.

Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāvā aktu zālē. Reģistrācija no plkst.11.00.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Likvidācijas komisijas ziņojums
  2. Revidenta ziņojums
  3. gada pārskata apstiprināšana
  4. gada darbības plāna apstiprināšana
  5. Dažādi

Kopsapulces laikā tiks ievērotas ar COVID-19 ierobežošanu saistītās drošības prasības.

Par savu dalību lūdzu informēt zvanot grāmatvedei Ivetai Flesnerei tel.27897783 vai rakstiski e-pastā: lvsadaks@lattur.lv.

LVSAD KKS likvidācijas  komisija

……………………………………………………………………

20.10.2021. Paziņojums

Informējam, ka 2021. gada 18. augustā  Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības (LVSAD KKS)  biedru kopsapulcē  tika pieņemts lēmums uzsākt  sabiedrības likvidācijas procesu. Par likvidatoriem iecelti LVSAD KKS  valdes locekļi.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 3 mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas (no 20.10.2021.)  šādā adresē: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001.

Kontaktpersona:  Nellija Pleša

e-pasts: nellijaplesha@inbox.lv

Mob.tālr. 29926610

Skat. oficiālo publikāciju Latvijas Vēstnesī     2021/203.URI1