Apdrošināšana

Apdrošinām savus biedrus !

Apdrošinieties pret nelaimes gadījumiem? Tā ir drošāk!

Mans apdrošinātājs
If Latvia ir Skandināvijas lielākais apdrošināšanas koncerns. Latvijā tā ir visstraujāk augošā apdrošināšanas kompānija. Mūsu arodbiedrība ar to sadarbojas jau kopš 2004.gada, un If Latvia  šajā periodā ir godprātīgi  pildījusi  savas saistības.
Mana apdrošināšana
Lai saņemtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūsu arodorganizācijai ir jāiesniedz nozares arodbiedrībā biedru saraksts, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu. Jūsu organizācija tiks iekļauta apdrošināšanas polisē sākot ar nākamo mēnesi. Katra apdrošinātā persona saņems apdrošināšanas apliecinājumu ar visu nepieciešamo informāciju.
Līdzšinējā pieredze rāda, ka apdrošināšanas prēmiju par saviem biedriem maksā arodorganizācija no iekasētās biedru naudas.
Ja Jūs vēlaties apdrošināt savus ģimenes locekļus, tad par tiem Jums jāinformē sava arodorganizācija un jāsedz apdrošināšanas prēmija.
Ko man garantē apdrošināšana
Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas diennaktī visā Baltijas teritorijā gan darba, gan brīvajā laikā. Apdrošināšana paredz atlīdzību kaulu lūzumu, miesas bojājumu gadījumos. Par nelaimes gadījumu tiek uzskatīta slīkšana, siltumdūriens, saules dūriens, apsaldēšanās, apdegumi, dzīvnieku kostas brūces, ērču encefalīts…. Par visu Jūs tiksiet informēti savā apdrošināšanas apliecinājumā.
Apdrošināšana paredz atlīdzību radiniekiem, ja persona nelaimes gadījumā gājusi bojā un atlīdzību, ja persona kļuvusi par invalīdu.
Ja noticis nelaimes gadījums
1. Par notikušo jāziņo apdrošinātājam, aizpildot pieteikuma formu apdrošinātāja mājaslapā:
https://www.if.lv/privatpersonam/pieteikt-atlidzibu
2. Aizpildītai formai jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti.
3. Trīs nedēļu laikā, pēc visu neieciešamo dokumentu iesniegšanas Jūsu kontā tiks ieskaitīta apdrošināšanas atlīdzība.
   

Atcerieties!
Apdrošināšana ir spēkā vienu gadu no nelaimes gadījuma notikuma dienas un tas dod iespēju ārstēties un saņemt atlīdzību pakāpeniski.
Vai Jums tas nepieciešams?
Tas ir Jūsu ziņā. Mēs Jums to iesakām, jo: 
1. Ja cilvēks ir nejauši cietis, viņš zaudē uz laiku savas darba spējas un arī pilnu atalgojumu
2. Ar izmaksāto slimības naudu Jums ne tikai jāturpina segt savi kārtējie izdevumi, bet arī vēl jāsedz izdevumi par ārstēšanos
3. Apdrošinātā persona saņem atlīdzību par nelaimes gadījumos gūto traumu, sedz ārstēšanās izmaksas, palīglīdzekļu nomu, medikamentus un izmaksā arī slimības naudu.
4. Apdrošinātām personām apdrošinātājs izmaksā atlīdzību par iegūto traumu , sedz ārstēšanās izdevumus, izmaksā dienas naudu. Tas kompensē gan nesaņemto atalgojumu, gan rada iespēju ātrāk atgūt darba spējas.
5. Jums ir iespēja izmantot atlaidi apdrošinot māju, dzīvokli. Īpaši svarīgi ir taupīt savus līdzekļus, ja ņemat bankā kredītu līdz 10%.

Novērtējiet savu drošību un pievienojieties!

  

Sīkāka informācija pa tālruni 26393121 ,  vai sūtot e-pastu: vita.plusa@lvsada.lv