2010

LVSADA uzsāk konsultēšanos par Saeimas atlaišanu (2010-12-21 / 13:48)
21.12.2010.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) uzskata, ka finansējuma samazinājums veselības aprūpei un finanšu ministra A. Vilka izteikumi par nākamā gada budžeta tālāku konsolidēšanu uz veselības aprūpes un izglītības rēķina ir pretrunā ar valsts interesēm. Diemžēl šāda bezatbildība nebūtu iespējama bez Saeimas atbalsta.

LVSADA jau decembra sākumā nosūtīja Latvijas valdībai un Saeimai rezolūciju, kurā aicina neatliekami rīkoties, lai valstī uzlabotu veselības aprūpi un sociālo aprūpi. Neraugoties uz to, finansējums veselības aprūpei 2011. gada budžetā ir samazināts.

Ņemot to vērā, LVSADA padome ir pieņēmusi lēmumu uzsākt konsultācijas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par nepieciešamību priekšlaicīgi atlaist Saeimu.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Pluša (tel. 67847300).

vairāk

15.12. Preses relīze (2010-12-15 / 10:45)
15.12.2010.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija (EPSU) šodien Briselē rīko protesta akcijas pie Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas ēkām, lai turpinātu 29. septembrī uzsāktos protestus pret bargu taupību uz sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes rēķina. Kā uzsver EPSU, finanšu krīzi izraisīja banku nepārdomāta rīcība un politiķu kavēšanās to koriģēt, bet nevis mediķi, skolotāji, ugunsdzēsēji un citi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), kas ir EPSU dalīborganizācija, solidarizējas ar Eiropas kolēģiem. Piedaloties 29. septembra akcijā, LVSADA rīkoja piketu pie Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, kā arī nosūtīja Eiropas ombudam sūdzību par to, ka Latvijas iedzīvotāji nevar saņemt pienācīgu veselības aprūpi. Sūdzību ar parakstiem atbalstīja 54 000 Latvijas iedzīvotāju. Eiropas ombuds ir pieņēmis sūdzību izskatīšanai.
Atbalstot šīs dienas EPSU protestu, LVSADA decembra sākumā nosūtīja Latvijas valdībai un Saeimai ārkārtas rezolūciju, kurā aicina neatliekami rīkoties, lai valstī uzlabotu veselības aprūpi un sociālo aprūpi.

LVSADA aicina Latvijas politiķus saprast, ka izeju no krīzes nevar bruģēt ar pasākumiem, kas pasliktina sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, un atbildīgi rīkoties, lai nodrošinātu valsts stabilitāti un attīstību.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Pluša (tel. 67847300).

vairāk

LVSADA 5. kongress (2010-12-03 / 14:30)
Rīgā 2.decembrī notika LVSADA 5.kongress, kurā pieņēma grozījumus LVSADA statūtos, LVSADA darbības pamatvirzienus 2011.-2015.g. un ārkārtas rezolūciju “Par neatliekamu valsts rīcību veselības un sociālās aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”.Kongresā par LVSADA priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris, bet par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Tatjana Brakše.

Kongresa ārkārtas rezolūcija “Par neatliekamu valsts rīcību veselības un sociālās aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai” 3.decembrī nosūtīta Ministru prezidentam V.Dombrovskim un Saeimas priekšsēdētājai S.Āboltiņai.

vairāk

29.11. Preses relīze (2010-11-29 / 14:01)
29.11.2010.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Eiropas ombuds ir pieņēmis izskatīšanai Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA), Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO un Latvijas Pacientu ombuda kopīgu sūdzību par to, ka Latvijas iedzīvotāji nevar saņemt pienācīgu veselības aprūpi. Sūdzība kopā ar 54 000 Latvijas iedzīvotāju parakstu ombudam tika nosūtīta 29. septembrī.

Saskaņā ar informatīvo paziņojumu, ko saņēmusi LVSADA, vispirms Eiropas ombuds vērtēja sūdzības atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Eiropas ombuda statūtos noteiktajiem atbilstības kritērijiem, pēc tam – vai ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu. Abos gadījumos lēmums ir bijis pozitīvs. Līdz ar to ombuds ir vērsies pie Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ar lūgumu sniegt attiecīgu atzinumu.

LVSADA pauž gandarījumu par to, ka Latvijas iedzīvotāju sauciens pēc palīdzības ir sadzirdēts, un cer, ka tam būs konkrēti rezultāti.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Pluša (tel. 67847300).

vairāk

Iededz arī tu cerības gaismiņu bērnu ikdienā! (2010-11-12 / 13:08)

Ziemassvētku labdarības pasākums

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Studentu arodorganizācija (LVSADA Studentu A/O) rīko ikgadējo Ziemassvētku labdarības pasākumu.

Šī gada 3. decembrī Rīgas Stradiņa Universitātē visas dienas garumā apmeklētāji, malkojot karsto upeņu dzērienu, varēs aplūkot un iegādāties vietējo amatnieku darinājumus labdarības tirdziņā vai paši iemēģināt savu roku, darbojoties radošajā darbnīcā.
Vakara noslēgumā – svētku koncerts „Gaisma”. Mūzika un dejas, radot gaišo Ziemassvētku noskaņu ikvienam koncerta apmeklētājam.

Ziemassvētki ir brīnumu laiks – studentu arodorganizācijas rīkotajā labdarības pasākumā ikviens var kļūt par brīnumdari, īstenojot bērnu un to vecāku sapņus.

Palīdzi labiekārtot spēļu istabu maziem bērniem, iegādāties aprīkojumu pusaudžu aktivitāšu istabai, radīt mājīgumu telpā, kur bērni pavadīs laiku ar vecākiem.

Visi Ziemassvētku labdarības koncerta un tirdziņa ienākumi tiks ziedoti rehabilitācijas centra „Vaivari” jaunā projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” spēļu istabas, aktivitāšu istabas un atpūtas istabas labiekārtošanai.
Labiekārtotajās telpās tiks realizētas ārstēšanas programmas bērniem ar fiziskiem, garīgiem un sociāliem attīstības traucējumiem, veicinot bērnu veselības, sociālās aprūpes un izglītības kvalitātes uzlabošanu, jo katram bērniņam ir tiesības uz harmonisku attīstību un pilnvērtīgu dzīves kvalitāti.

Pagājušā gada koncerta ienākumi tika ziedoti Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas “Vecāku mājai”.

Ziemassvētku tirdziņš
Norises vieta: RSU vestibils
Norises laiks: 10.00 līdz 18.45
Ziemassvētku labdarības koncerts “Gaisma”
Norises vieta: RSU Aula
Norises laiks:19.00 līdz 20.30
Koncerta ieejas kartes saņems katrs, kurš projekta mērķim ziedos vismaz 2.5Ls.
Ieejas kartes sākot ar 22. novembri iespējams saņemt RSU vestibilā Studiju informācijas centrā.

vairāk

Protesta akcija 29. septembrī (2010-09-20 / 14:30)LVSADA kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību piedalās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīkotajā visas Eiropas protesta akcijā „Nē – bargai taupībai, jā – attīstībai!”, kas notiks 29. septembrī. Akcijas ietvaros LVSADA biedri un atbalstītāji pulcēsies Rīgā, Aspazijas bulvārī iepretī Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, lai plkst. 12:15 kopīgi nosūtītu sūdzību Eiropas ombudam. Sūdzība ir par to, ka Eiropas Komisija pieļāvusi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas rupjus pārkāpumus, kā rezultātā Latvijā iedzīvotājiem ir liegtas tiesības uz pieejamu un augsti kvalitatīvu veselības aprūpi. Ar saviem parakstiem sūdzību atbalstījuši 54 732 Latvijas iedzīvotāji. Protesta akcijā piedalīsies arī Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO priekšsēdētāja Gunta Anča un Latvijas Pacientu ombuda vadītāja Liene Šulce.

vairāk

INFORMĀCIJA PAR PARAKSTIEM (2010-07-21 / 11:32)(uz 27.09.2010)

Iedzīvotāji līdz 31. augustam varēja parakstīties par atbalstu LVSADA, Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO un Latvijas Pacientu ombuda iesniegumam Eiropas ombudam 85 parakstu vākšanas vietās visos Latvijas reģionos. Parakstīšanās vietās un ārpus tām savāktos parakstus varēja iesniegt LVSADA birojā līdz 15. septembrim. 

    Parakstu derīguma pārbaude liecina, ka LVSADA birojā ir nogādāti 54 732 identificējami paraksti.

   LVSADA izsaka pateicību visiem, kuri nebija vienaldzīgi un piedalījās, lai aizstāvētu savas tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Iesniegums Eiropas ombudam kopā ar savāktajiem parakstiem tiks nosūtīts 29. septembrī publiski, arodbiedrību protesta akcijas laikā. Sīkāku informāciju par protesta akciju var skatīt LVSADA mājas lapā.

 

vairāk

IESNIEGUMS Eiropas ombudam (2010-07-21 / 09:26)
Rīgā, 20.07.2010

Eiropas ombudam
P.Nikiforos Diamandouros kungam
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francija

Iesniegums

Par Eiropas Komisijas (EK) rīcības
neatbilstību tiesību aktiem

A. god. P.N.Diamandouros kungs!

Iesniedzot šo sūdzību, mēs pamatojamies uz Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartas (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010/C 83/02, 30.03.2010) 35.pantu, kas cita starpā paredz, ka visiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem un aktivitātēm ir jānodrošina augstu līmeni cilvēku veselības aizsardzībā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6.panta 1.punktu, Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 2000.gada 7.decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota Strasbūrā, 2007.gada 12.decembrī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem. Savukārt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6.panta a) apakšpunktā ir noteikts, ka Savienības kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības. Eiropas līmenī šādas darbības attiecas cilvēku veselības aizsardzību un uzlabošanu. Tāpat LESD 9.pantā ir noteikts, ka nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
Diemžēl jānorāda, ka Saprašanās Memorands starp Eiropas Kopienu (ko pārstāvēja EK) un Latvijas Republiku, kas satur atsauci uz ES padomes 20.01.2009. lēmumu par starptautisku aizdevumu, neparedz veselības aizsardzības nodrošinājumu,  veselības aizsardzības līmeņa uzlabošanu un paaugstināšanu. Turklāt, jānorāda, ka EK arī pēc attiecīgām norādēm par nepieciešamību rīkoties ir turpinājusi savu bezdarbību.

Lai veicinātu to, ka tiek novērsta neatbilstība starp LES, LESD, Hartu, no vienas puses, un Saprašanās Memorandu, no otras puses, 17.02.2009. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Slimnīcu biedrība (darba devēju organizācija) vērsās pie EK pārstāvniecības Latvijā, lūdzot nekavējoties darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Latvijā pasargāt no sairšanas gan kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, gan arī uzticēšanos ES kā atbildīgas sociālās politikas taisnīgai īstenotājai.
Minētajā vēstulē papildus tika norādīts, ka jau 2006.gadā Latvijas veselības aprūpes nozare saņēma gan vienu no kritiskākajiem vērtējumiem par darba rezultātiem, gan arī vienu no mazākajiem valsts budžeta finansējumiem ES – tikai 3,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ievērojami palielināja pacientu līdzmaksājumus. Šāda Latvijas valdības rīcība ir kritizēta arī Pasaules Veselības organizācijas ziņojumā The European Health Report 2009, jo tā rezultātā 30% iedzīvotāju nevarēja atļauties apmeklēt ārstu naudas trūkuma dēļ . Līdz ar to ir konstatēta problēma, kuras risināšana ir saistīta ar minēto LES, LESD pantu, kā arī ES Pamattiesību hartas 35.panta realizāciju.

Savā atbildē 16.03.2009. EK norādīja, ka Sociālā un veselības aprūpes politika ir dalībvalstu atbildības joma (..). Savukārt, pievienojoties ES, Latvija apņēmās īstenot tādu nacionālo politiku, kas to tuvinās ES sociālajiem mērķiem. Viens no tiem ir augsta līmeņa veselības aprūpe nolūkā uzlabot sabiedrības veselību. EK pastāvīgi seko, kā Latvija kā ES dalībvalsts ievēro savas saistības. Jau 2007. gada ziņojumā Latvija saņēma stingru ieteikumu uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu aptvērumu un atvieglot indivīda finanšu slogu. Arī šogad EK ir publicējusi savus kārtējos ieteikumus, izsakot nopietnas bažas par veselības aprūpes situāciju valstī.
Kā redzams no atbildes, EK jau pirms Saprašanās Memoranda noslēgšanas bija informēta par neapmierinošo situāciju Latvijas veselības aprūpē. Neraugoties uz to, nedz Saprašanās Memorands, nedz EK rīcība pēc vēstules saņemšanas nesatur norādes uz konkrētu rīcību, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem LES un LESD, kā arī ES Pamattiesību hartas 35.pantā paredzētās garantijas.
Ar nožēlu nākas secināt, ka EK bezdarbībai šajā jautājumā ir bijušas smagas sekas: laikā no 2008. līdz 2010.gadam Latvijas valdība ir samazinājusi valsts finansējumu veselības aprūpei par aptuveni 25%. Jāpiezīmē, ka EK šajā laikā nav pievērsusi ne mazāko uzmanību tam, kā finansējuma samazinājums un strukturālās reformas ir ietekmējušas veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību Latvijā. Gluži pretēji: 25.02.2010 Papildu Saprašanās Memorandā starp ES un Latvijas Republiku bez jebkāda pamatojuma ir norādīts, ka ir labi sasniegumi reformu īstenošanā veselības nozarē.

Minēto nevar skaidrot citādi kā EK atbalstu Latvijas valsts politikai attiecībā uz tādu veselības aprūpi, kura neatbilst LES, LESD un ES Pamattiesību hartas 35.pantam. Mūsu pienākums ir informēt Jūs par to, kādi ir minētās politikas rezultāti.

Saskaņā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO datiem , 55% pacientu veselības stāvoklis pēdējā gada laikā ir pasliktinājies.
Saskaņā ar valdības datiem , Latvijā trīs reizes vairāk iedzīvotāju nekā vidēji ES (10,1% pret 3,2%) nepieciešamības gadījumā neveic veselības pārbaudi nepietiekamas pieejamības dēļ.
Kopš 2009.gada 1.jūlija pieaugušie vairs nesaņem valsts apmaksātu plānveida diennakts medicīnisko palīdzību slimnīcās (ar dažiem izņēmumiem, piem.: onkoloģija, psihiatrija) .
Par 2010.gadā sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību valsts jūnijā ir parādā slimnīcām 13,5 miljonus latu (19,2 milj. eiro); saskaņā ar Veselības ministrijas aprēķiniem, pēc pāris mēnešiem slimnīcas līdzekļu trūkuma dēļ būs spiestas pārtraukt arī neatliekamās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem .
Salīdzinot 2010.gadu ar 2009.gadu, valstī par 14,2% ir pieaudzis neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaits, un par 12,3% – akūto stacionāra slimnieku skaits, par 14,6% samazināts ārstniecības personu skaits neatliekamās palīdzības slimnīcās. Tā rezultātā letalitāte slimnīcās ir pieaugusi par vairāk kā trešdaļu, turklāt tās pieaugums ir tieši proporcionāls akūto slimnieku skaita pieaugumam .

Neraugoties uz visu augstāk minēto, Latvijas valdība arī tuvāko gadu laikā neplāno uzlabot situāciju veselības aprūpē4. Tas ir pretrunā ne tikai ar ES Pamattiesību hartu, bet arī ar EK Baltajā grāmatā Kopā par veselību: stratēģiskā pieeja ES 2008 – 2013 noteiktajiem principiem.
Par izveidojušos situāciju 01.06.2010. tikšanās laikā Rīgā tika informēti EK pārstāvji. Neraugoties uz to, 07.06.2010. oficiālajā paziņojumā no Briseles Nr. IP/10/698 pēc EK finansiālā pārskata vizītes Latvijā nav nekas minēts par nepieciešamību novērst rupjos LES un LESD, kā arī ES Pamattiesību hartas 35.panta pārkāpumus.

Šādā situācijā mēs lūdzam Jūs izvērtēt iepriekš minēto informāciju un EK rīcību, kā arī darīt visu iespējamo, lai Latvijas Republikas iedzīvotāji tiktu pasargāti no EK darbībām, kuras ir neatbilstošas ES tiesību aktiem, un pārtrauktu EK bezdarbību, lai saņemtu to, ko viņiem garantē ES tiesību akti – vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi: augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

Pielikumā: dokumenti uz 3 lapām.

Ar cieņu,

Valdis Keris,
Latvijas Veselības un sociālās
arodbiedrības priekšsēdētājs

Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO priekšsēdētāja

Liene Šulce, Latvijas Pacientu
ombuda vadītāja

vairāk

19.07. Preses relīze (2010-07-19 / 12:53)
19.07.2010.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO un Latvijas Pacientu ombuds rīt, 20. jūlijā, parakstīs kopīgu sūdzību Eiropas ombudam par Eiropas Komisijas (EK) rīcību, kas neatbilst tiesību aktiem un ir ļāvusi pasliktināt veselības aprūpi Latvijā.

Savu spēju robežās LVSADA nodrošinās ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēju parakstīties, lai atbalstītu sūdzību un aizstāvētu savas tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Gatavību 20. jūlijā parakstīties par atbalstu sūdzībai jau ir izteikuši vairāki politiķi un nevalstisku organizāciju pārstāvji.

Sīkāku informāciju par sūdzības saturu, pirmajiem atbalstītājiem un parakstu vākšanas veidu plašsaziņas līdzekļi varēs saņemt 20. jūlijā plkst. 10:15 Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314. telpā.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Lipska (tel. 67847300).

vairāk

30.06. Preses relīze (2010-07-15 / 10:41)
30.06.2010.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir nolēmusi vērsties pie Eiropas ombuda ar sūdzību par Eiropas Komisijas (EK) rīcību, kas neatbilst tiesību aktiem un ir ļāvusi pasliktināt veselības aprūpi Latvijā.

Gatavojot sūdzību, LVSADA pamatojas uz Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartas 35. pantu, kas cita starpā paredz, ka visiem Savienības politikas dokumentiem un aktivitātēm ir jānodrošina augstu līmeni cilvēku veselības aizsardzībā. Neraugoties uz to, ne Saprašanās Memorands starp Eiropas Kopienu (ko pārstāvēja EK) un Latvijas Republiku, kas satur atsauci uz ES padomes 20.01.2009 lēmumu par starptautisku aizdevumu, nedz EK turpmākā rīcība nesatur norādes uz konkrētu rīcību, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem ES Pamattiesību hartas 35. pantā paredzētās garantijas.

Tam ir bijušas smagas sekas: laikā no 2008. līdz 2010. gadam Latvijas valdība ir samazinājusi valsts finansējumu veselības aprūpei par aptuveni 25%. Diemžēl rezultāti ir graujoši:
• aptuveni 50% slimnieku vairs nevar atļauties nopirkt nepieciešamos medikamentus;
• trīs reizes vairāk iedzīvotāju nekā vidēji ES (10,1% pret 3,2%) nepieciešamības gadījumā neveic veselības pārbaudi nepietiekamas pieejamības dēļ;
• kopš 2009. gada 1. jūlija pieaugušie vairs nesaņem valsts apmaksātu plānveida medicīnisko palīdzību slimnīcās (ar dažiem izņēmumiem, piem.: onkoloģija, psihiatrija);
• par 2010. gadā sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību valsts jūnijā ir parādā slimnīcām 13,5 miljonus latu (19,2 mlj. eiro); pēc pāris mēnešiem slimnīcas līdzekļu trūkuma dēļ būs spiestas pārtraukt arī neatliekamās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;
• gada laikā par 14,2% ir pieaudzis neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaits, par 12,3% – akūto stacionāra slimnieku skaits, par 14,6% samazināts ārstniecības personu skaits neatliekamās palīdzības slimnīcās;
• mirstība slimnīcās ir pieaugusi par vairāk kā trešdaļu, turklāt tās pieaugums ir tieši proporcionāls akūto slimnieku skaita pieaugumam.

Neraugoties uz visu augstāk minēto, Latvijas valdība arī tuvāko gadu laikā neplāno uzlabot situāciju veselības aprūpē.
Tāpēc savu spēju robežās LVSADA nodrošinās ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēju parakstīties, lai atbalstītu sūdzību un aizstāvētu savas tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Gatavību parakstīt sūdzību kopā ar LVSADA jau ir izteikušas arī vairākas sabiedriskas organizācijas.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Lipska (tel. 67847300).

vairāk

LVSADA jaunatne Briselē aizstāv Latvijas tiesības uz kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi (2010-05-19 / 09:17)Šī gada 26.-30. aprīlī Beļģijas pilsētā Lēvenē noritēja Eiropas Komisijas (EK) rīkotā diskusija par Eiropas veselības jomas profesionāļiem nākotnē (Policy Dialogue on Investing in Europe’s Health Workforce of tomorrow: scope for Innovation and Collaboration).
LVSADA uzdevumā man bija iespēja kopā ar Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departamenta direktori Ingu Šmati un Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētāju Jevgēņiju Kalēju šinī diskusijā pārstāvēt Latvijas viedokli kā LVSADA biedrei un Studentu arodgrupas priekšsēdētājai. Mans uzdevums bija paust LVSADA viedokli par to, ko vajadzētu darīt Eiropas Komisijai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, kas balstīta uz attīstītiem cilvēkresursiem.
Jāatzīst, ka EK un citu valstu pārstāvji bija visai pārsteigti par Latvijas lēmumu uz šo sociālo dialogu deleģēt arī medicīnas studenti. Taču LVSADA uzskata, ka pietiekami daudz ir runāts par jauniešu iesaistīšanu šāda veida aktivitātēs, pienācis laiks reāli rīkoties. Ar šādu soli arodbiedrība dod iespēju medicīnas studentiem iesaistīties pašiem savas nākotnes veidošanā. Esmu pateicīga, ka man bija iespēja paust arī medicīnas studentu viedokli par pašreizējo situāciju medicīnas izglītības sistēmā un veselības aprūpē.
Kaut arī reizēm šķita, ka Eiropas Komisija daudz labprātāk vēlas dzirdēt par valstu pozitīvo pieredzi un pieklusināt tos, kuri uzrāda trūkumus (arī Latviju), es ceru, ka mums kopā izdevās pievērst Eiropas             Komisijas uzmanību un „iekustināt ledu” problēmu risināšanai.
Kopumā, atskatoties uz šo braucienu, jūtu gandarījumu. Man tā bija brīnišķīga pieredze.
Zane Rēvalde

vairāk

7.04. Preses relīze (2010-04-07 / 10:51)
Informācija plašsaziņas līdzekļiemLatvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) Pasaules veselības dienā ir lūgusi Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā sniegt informāciju, kādā kārtībā Latvijas iedzīvotāji var iesniegt atbildīgām Eiropas Savienības (ES) institūcijām sūdzību par to, ka valsts pārkāpj viņu tiesības uz augstu veselības aizsardzības līmeni, kas noteikts ES Pamattiesību hartā.

Savā vēstulē LVSADA norāda, ka jau pirms gada kopā ar Latvijas Slimnīcu biedrību un Latvijas Ārstu biedrību atklātā vēstulē aicināja Eiropas Komisiju nekavējoties darīt visu iespējamo, lai Latvijā pasargātu no sairšanas gan kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, gan arī uzticēšanos Eiropas Savienībai (ES) kā atbildīgas sociālās politikas taisnīgai īstenotājai.
Patlaban nākas secināt, ka aizvadītā gada laikā situācija Latvijas veselības aprūpē ir vēl vairāk pasliktinājusies. Neraugoties uz Eiropas Komisijas, Pasaules Bankas un Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem saudzēt veselības aprūpi, Latvijas valdība ir turpinājusi ievērojami samazināt veselības aprūpes finansējumu. Tā rezultātā ir būtiski pieauguši pacientu līdzmaksājumi, sagrauta cilvēkresursu attīstība nozarē, netiek apmaksāta plānveida ārstēšana slimnīcās (ar dažiem izņēmumiem) un valsts vairs nespēj samaksāt slimnīcām arī par neatliekamo medicīnisko palīdzību, kuras apjoms strauji pieaug.
Diemžēl tas nesatrauc Ministru prezidentu V. Dombrovski, kurš pagājušajā nedēļā sociālajiem partneriem paziņoja, ka nevar atbalstīt veselības aprūpes finansējuma palielināšanu valsts budžetā kaut vai līdz pārējo ES „jauno” dalībvalstu līmenim.

Šādā situācijā LVSADA ir gatava arī turpmāk palīdzēt aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju tiesības uz vienlīdzīgi pieejamu, kvalitatīvu un savlaicīgu veselības aprūpi. Lēmums par konkrētu rīcības veidu tiks pieņemts LVSDA padomes ārkārtas sēdē 20. aprīlī.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja vadītāja V. Lipska (tel. 67847300).

vairāk

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiem (2010-04-01 / 10:54)
Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiemŠajā nedēļā Latvijā viesojas Eiropas Parlamenta deputāti, lai iepazītos ar ekonomisko un finansiālo situāciju valstī un uzklausītu dažādu amatpersonu un sabiedrisko organizāciju viedokļus par pašreizējiem procesiem.
Uz tikšanos 30.martā bija uzaicināti arī arodbiedrību pārstāvji – LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns un LVSADA un LIZDA priekšsēdētāju vietnieki. Tikšanās laiks bija ierobežots – nepilna stunda, bet jautājumu daudz. E.Baldzēns sniedza atbildes par arodbiedrību vērtējumu nodokļu, nodarbinātības, ēnu ekonomikas jautājumos, akcentējot to, ka ekonomikas atveseļošanos iedzīvotāji pagaidām neizjūt, tieši otrādi – arvien padziļinās krīzes negatīvā ietekme uz lielāko iedzīvotāju daļu.
Jautājumi mūsu arodbiedrībai bija par sociālo dialogu algu jautājumos, sadarbību ar politiskajām partijām un jauno speciālistu nodarbinātību.
Kā sekmīga sadarbība ar sociālajiem partneriem tika novērtēta programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, kas piesaista vidējo darba samaksu ārstniecības personām pie vidējās darba samaksas valstī ar noteiktu koeficientu, un tās īstenošana 2006.-2008.g. periodā, paceļot algas ārstiem līdz 680 eiro un māsām – 390 eiro. LVSADA kategoriski noraida apgalvojumu, ka šis paaugstinājums veicinājis finansiālo krīzi Latvijā. Diemžēl pēdējo gadu laikā programma tika sagrauta, neskatoties uz starptautisko ekspertu iebildumiem. Lai situāciju labotu, pašreiz tiek izstrādāta jauna programma par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē. Tās pamatprincipi 1.aprīlī tiks izskatīti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē. Cilvēkresursu turpmāko likteni Latvijas medicīnā izšķirs valdības gatavība garantēt nepieciešamo finansējumu nozares attīstībai.