Arhīvs

LVSADA Kongresu materiāli

VII Kongress

01.12.2020. VII kongresā pieņemti grozījumi Statūtos. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris, un par priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Līga Bāriņa.

VI Kongress

01.12.2015. VI kongresā pieņemti grozījumi Statūtos. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris, un par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Līga Bāriņa.

V Kongresa materiāli

ĀRKĀRTAS REZOLŪCIJA „Par neatliekamu valsts rīcību veselības un sociālās aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

REZOLŪCIJA „LVSADA darbības pamatvirzieni 2011. – 2015. gadā”

IV Kongresa materiāli
Kongresa lēmums

REZOLŪCIJA “Par cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem”
REZOLŪCIJA “Par darba samaksu un sociālājām garantijām veselības aprūpē”
REZOLŪCIJA “Par sociālo dialogu”

AICINĀJUMS “Par jauniešu mācību un darba apstākļu uzlabošanu”
AICINĀJUMS “Par sociāliem pakalpojumiem”
AICINĀJUMS sociālajiem partneriem “Par drošu darba vidi”

 

Iepriekšējo periodu publikācijas

2022

2013. gada janvāris – oktobris

2012

2011

2010

2009

2008

2007