28.09. Preses relīze


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž neizpratni par to, kāpēc Veselības ministrija, gatavojoties Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam definēto rīcības virzienu izpildei, nav plānojusi darba samaksas paaugstināšanu nozarē.

   Minēto dīvainību LVSADA konstatēja, iepazīstoties ar 25. septembrī no Veselības ministrijas atsūtīto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam projektu (turpmāk – Projekts). Pavadvēstulē ir teikts, ka Projekts detalizē Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam definētos rīcības virzienus.

   Saeimas paziņojumā “Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027. gadam (NAP2027)” (02.07.2020.) ir uzsvērts, ka, apstiprinot NAP2027, Saeima cita starpā aicina Ministru kabinetu neatliekami pastiprināt pasākumus cilvēkresursu piesaistei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, palielinot valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei, tai skaitā darba samaksu ārstniecības personām. To paredz arī NAP2027. Taču Projektā par darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes darbiniekiem laikā no 2021. līdz 2027. gadam nav ne vārda!

   LVSADA priekšsēdētājs to vērtē kritiski: “Ir dīvaini, ka Veselības ministrija cenšas reklamēt jaunu darba samaksas kārtību, solot nozarei darba samaksas pieaugumu septiņus gadus pēc kārtas, bet valsts mēroga stratēģiskās plānošanas dokumentā to neparedz. Secinājumus katrs var izdarīt pats.”

   Savus ieteikumus par Projekta uzlabojumiem LVSADA iesniegs Veselības ministrijai tuvākajās dienās.

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2020. gada 28. septembrī