Vēsture

Mūsu arodbiedrība ir viena no vadošākajām mediķu un sociālo darbinieku pārstāvētām arodbiedrībām Latvijā, kura ir izveidota 1990.gada 12.maijā kā Latvijas Medicīnas darbinieku arodbiedrība.
2000.gada 1.decembrī  organizācija tika pārdēvēta par Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību (LVSADA).

Sīkākas ziņas:

12.05.1990. nodibināta Latvijas Medicīnas darbinieku arodbiedrība (LMDA). Par priekšsēdētāju ievēlēta Ruta Vīksna, par priekšsēdētāja vietnieci Ija Rudzīte.

26.05.1990. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dibinātājorganizācija

14.06.1991. Reģistrēta LR Tieslietu ministrijā ar numuru A-031, pārreģistrēta LR uzņēmumu reģistrā ar Nr. 40008043987

31.07.1993.  Pasaules sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības (Public Services International) dalīborganizācija

19.05.1995. II kongresā pieņemti jauni Statūti un Programma atbilstoši demokrātijas un tirgus ekonomikas attīstībai Latvijā. Par priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlētas  Ruta Vīksna un Ija Rudzīte.

01.12.2000. III kongresā pieņemti jauni Statūti un Programma atbilstoši sociāli ekonomiskai situācijai Latvijā un izmainīts nosaukums –  Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), par priekšsēdētāju ievēlēta Ruta Vīksna, par vietnieci – Ija Rudzīte.

02.12.2005. IV kongresā pieņemti Statūti  jaunā redakcijā.  Par priekšsēdētāju ievēlēts Valdis Keris, un par viņa vietnieci ievēlēta Ruta Vīksna.

     IV kongresa materiāli

02.12.2010. V kongresā pieņemti  grozījumi Statūtos. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris un par  priekšsēdētāja vietnieci – Tatjana Brakše.

     V kongresa materiāli

    VI kongress

01.12.2015. VI kongresā pieņemti grozījumi Statūtos. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris, un par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Līga Bāriņa.

    VII kongress

01.12.2020. VII kongresā pieņemti grozījumi Statūtos. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Valdis Keris, un par priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Līga Bāriņa.