Kongresa materiāli

IV Kongresa materiāli
Kongresa lēmums

REZOLŪCIJA “Par cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem”
REZOLŪCIJA “Par darba samaksu un sociālājām garantijām veselības aprūpē”
REZOLŪCIJA “Par sociālo dialogu”

AICINĀJUMS “Par jauniešu mācību un darba apstākļu uzlabošanu”
AICINĀJUMS “Par sociāliem pakalpojumiem”
AICINĀJUMS sociālajiem partneriem “Par drošu darba vidi”

V Kongresa materiāli
ĀRKĀRTAS REZOLŪCIJA „Par neatliekamu valsts rīcību veselības un sociālās aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

REZOLŪCIJA „LVSADA darbības pamatvirzieni 2011. – 2015. gadā”