Rezolūcija_1

LATVIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 4.KONGRESA

(02.12.2005.)

R E Z O L Ū C I J A

  “Par cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem”

            Tautas dzīves līmenis pēdējo gadu laikā pasliktinājies. Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujās Latvijas iedzīvotāji kā visnegatīvāko pārmaiņu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā uzskata cenu kāpumu. Valstī ir Eiropas Savienībā augstākā inflācija (virs 7%). Lai gan iekšzemes kopprodukta pieauguma temps valstī ir stabili augsts, kas liecina par ekonomikas attīstību, tas netiek izmantots tautas labklājības celšanai.

Latvijā ir zemākā minimālā mēneša darba alga. Tā netika paaugstināta līdz iztikas minimumam 2005.gadā un netiks paaugstināta arī 2006.gadā. Arī pensionāriem un  studentiem ienākumi nav iztikas minimuma līmenī, kas savukārt noteikts deviņdesmitajos gados un neatbilst šodienas vajadzībām.

Finansējums veselības aprūpei ir uz pusi mazāks nekā Eiropas Savienības valstīs. Ārstu apmeklējumi, ārstēšanās slimnīcā un medikamenti kļuvuši dārgāki, un lielākajai daļai iedzīvotāju kļuvuši nepieejami. Saslimstība un mirstība ir tik augsta, ka ik gadu pazūd no Latvijas vienas mazpilsētas iedzīvotāju skaits.

 Kongresa delegāti uzskata, ka tautsaimniecības attīstības tempi, ekonomiskā situācija valstī un no Eiropas Savienības saņemtā palīdzība ļauj samazināt nabadzību, palielināt cilvēkiem ienākumus un uzlabot viņu veselību.

 Kongresa delegāti pieprasa Valsts prezidentei, Saeimai un valdībai atzīt par prioritāti tautas dzīves līmeņa paaugstināšanu un ekonomikas izaugsmi un attīstību izmantot minimālās darba algas, pensijas un stipendijas noteikšanai iztikas minimuma līmenī un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visiem valsts iedzīvotājiem.