2008

2008. gada publikācijas

LVSADA Streika komitejas PAZIŅOJUMS (2008-09-18 / 14:45)

Rīgā 2008. gada 16. septembrī

Šī gada 19. augustā Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) Padome pieņēma lēmumu rīkot brīdinājuma streiku 26. septembrī (487 dalībnieki) un informēt par to sabiedrību.
Streika iemesls: ņemot vērā LVSADA domstarpības ar valdību par darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē strādājošiem (sarunās ar Veselības ministriju kā nozares pārvaldes institūciju izlīgšanas komisijā no 11.09.2007 līdz 13.08.2008 nav panākta vienošanās), LVSADA kā galējo līdzekli strīda izšķiršanai izmanto likumā noteiktās tiesības uz streiku.
Streika prasības: skatīt pielikumā.
Streika mērķis: panākt, lai Ministru kabinets un Saeima pildītu gan starptautiskus ieteikumus (Pasaules Veselības organizācijas paziņojumi, Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumi), gan Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas Nr. 142 „Par darbaspēka resursu attīstību” un Nr. 149 „Par māsu personālu”, gan arī pašu pieņemtos lēmumus un solījumus par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē.

Minēto saistību pildīšana ir cieši saistīta ar būtisku darba samaksas palielināšanu veselības aprūpē strādājošajiem, ko valsts sāka plānot tikai 2005. gadā. Diemžēl attiecīgie valdības rīkojumi tika pildīti īsu brīdi. Jau šogad vidēji mēnesī katrs ārsts nesaņem 140 latus, bet medicīnas māsa – 85 latus no tā, kas viņiem tika apsolīts, un šo neatbilstību valdība 2009. gadā gatavojas palielināt. Streika prasības ir taisnīgas un izpildāmas, jo LVSADA neprasa no Latvijas budžeta Eiropas līmeņa algas, bet tikai to pienācīgu samērošanu ar vidējo darba samaksu tautsaimniecībā: 2009. gadā ārstam vidēji 815 latus, bet medicīnas māsai – 489 latus mēnesī pirms nodokļu samaksas, attiecīgi palielinot atalgojumu arī citiem nozares darbiniekiem.
Neraugoties uz to, ka Latvijā ir kritiska situācija saslimstības līmeņa ziņā un augstākā mirstība Eiropas Savienībā, bet aptuveni trešā daļa nodarbināto ārstu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, Saeima veselības aprūpei 2008. gadā no iekšzemes kopprodukta piešķīra mazāk par iepriekšējos divos gados atvēlēto – tikai 3,58%. Šī proporcija ir aptuveni 2 reizes mazāka kā attīstītās Eiropas valstīs…
Neraugoties uz to, ka jau tagad medicīnas darbinieku trūkums ir novedis pie tāda slēptu virsstundu skaita, kas var apdraudēt pakalpojuma kvalitāti (Valsts kontroles secinājums!), valdība joprojām neizrāda nekādu iniciatīvu abpusēji pieņemama ilgtermiņa risinājuma veidošanai konkrētajā ekonomiskajā situācijā.
Šāda valdības attieksme nopietni apdraud veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, turpinot paaugstināt sociālo spriedzi. Tas uzliek LVSADA par pienākumu atgādināt, ka Ministru kabinets atzina veselības aprūpi par prioritāti tikai 2002. gadā, pildot toreizējās LVSADA streika prasības. Tagad no sabiedrības attieksmes būs atkarīgs, vai šo prioritāti izdosies nosargāt.

Minēto iemeslu dēļ visi, kuri atbalsta darba samaksas palielināšanu veselības aprūpes darbiniekiem, tiek aicināti to darīt atklāti jau tagad. Streika dienā varēsiet pievienoties piketam, ko rīkosim pie Saeimas no plkst. 10:00 līdz 11:00. Mūsu klusēšana apdraudētu jūsu veselību! Kopā mēs varam vairāk!

LVSADA Streika komitejas vadītājs V. Keris

09.09. Prese relīze (2008-09-09 / 16:40)
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) atzinīgi vērtē Saeimas priekšsēdētāja G. Daudzes paziņojumu par to, ka, veidojot 2009.gada budžetu, par prioritāti jāņem iepriekš valdības dotie solījumi par algu palielināšanu.

Lai atvieglotu minētā uzdevuma izpildi, LVSADA ir gatava apspriest savstarpēji pieņemamu vienošanās variantu, kas ietvertu 2009.gadā paredzēto veselības aprūpē strādājošo darba samaksas koeficientu ( pret vidējo darba samaksu tautsaimniecībā) sasniegšanu vairāku gadu periodā. Vienlaikus tas būtu pienācīgi jānostiprina normatīvajos aktos. Tomēr šādas sarunas iespējamas tikai pēc tam, kad valdība būs atcēlusi savu bezatbildīgo lēmumu par algu iesaldēšanu.
Patlaban LVSADA turpina gatavoties protesta akcijām, kā arī prasību iesniegšanai Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 67847300).

03.09. Preses relīze (2008-09-03 / 09:35)

 Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības
paziņojums
par pirmsstreika situāciju

Rīgā 2008. g. 3. septembrī

Šī gada 19. augustā Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) Padome pieņēma lēmumu rīkot brīdinājuma streiku 26. septembrī un informēt par to sabiedrību. Streika mērķis: panākt, lai Ministru kabinets un Saeima pildītu gan starptautiskus ieteikumus un konvencijas, gan arī pašu pieņemtos lēmumus un solījumus par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē.

Minēto saistību pildīšana ir cieši saistīta ar būtisku darba samaksas palielināšanu veselības aprūpē strādājošajiem, ko valsts sāka plānot tikai 2005. gadā. Diemžēl attiecīgie valdības rīkojumi tika pildīti īsu brīdi. Jau šogad vidēji mēnesī katrs ārsts nesaņem 140 latus, bet medicīnas māsa – 85 latus no tā, kas viņiem tika apsolīts, un šo neatbilstību valdība 2009. gadā gatavojas palielināt. Streika prasības ir taisnīgas un izpildāmas, jo LVSADA neprasa no Latvijas budžeta Eiropas līmeņa algas, bet tikai to pienācīgu samērošanu ar vidējo darba samaksu tautsaimniecībā: 2009. gadā ārstam aptuveni 1000 latus, bet māsai – 600 latus mēnesī pirms nodokļu samaksas, attiecīgi palielinot atalgojumu arī citiem nozares darbiniekiem.
Neraugoties uz to, ka Latvijā ir kritiska situācija saslimstības līmeņa ziņā un augstākā mirstība Eiropas Savienībā, bet aptuveni trešā daļa nodarbināto ārstu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, Saeima veselības aprūpei 2008. gadā no iekšzemes kopprodukta piešķīra mazāk par iepriekšējos divos gados atvēlēto – tikai 3,58%. Šī proporcija ir aptuveni 2 reizes mazāka kā attīstītās Eiropas valstīs… Neraugoties uz to, ka jau tagad medicīnas darbinieku trūkums un viņu zemais atalgojums ir novedis pie tāda slēptu virsstundu skaita, kas var apdraudēt pakalpojuma kvalitāti (Valsts kontroles secinājums!), valdība gatavojas turpināt savu solījumu nepildīšanu un neizrāda nekādu iniciatīvu abpusēji pieņemama ilgtermiņa risinājuma veidošanai konkrētajā ekonomiskajā situācijā.
Šāda valdības attieksme nopietni apdraud veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, turpinot paaugstināt sociālo spriedzi. Tas uzliek LVSADA par pienākumu atgādināt, ka Ministru kabinets atzina veselības aprūpi par prioritāti tikai 2002. gadā, pildot toreizējās LVSADA streika prasības. Tagad no sabiedrības attieksmes būs atkarīgs, vai šo prioritāti izdosies nosargāt.

Minēto iemeslu dēļ visi, kuri atbalsta darba samaksas palielināšanu veselības aprūpes darbiniekiem, tiek aicināti to darīt atklāti jau tagad. Streika dienā varēsiet pievienoties piketam, ko gatavojamies rīkot pie Saeimas. Piektdienā parasti nav plānotu Saeimas pasākumu, tāpēc ikvienam deputātam būs iespēja pārrunāt ar piketa dalībniekiem situācijas iespējamos risinājumus. Mūsu klusēšana apdraudētu jūsu veselību! Kopā mēs varam vairāk!

LVSADA priekšsēdētājs V. Keris

STREIKA PRASĪBAS (2008-09-02 / 15:54)

 APSTIPRINĀTAS
LVSADA Padomes sēdē 17.06.2008,
Protokols Nr. 9 – 1,
ar Grozījumiem 19.08.2008,
Protokols Nr. 10-1

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības
STREIKA PRASĪBAS
Latvijas Republikas Veselības ministrijai

1. Veikt Ministru kabineta noteikumu Nr. 980 „Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām” 2. pielikuma „Ārstniecības personu zemākā mēneša darba alga” grozījumus, no 2008. gada 1. janvāra piemērojot aprēķiniem 2007. gada 14. augustā apstiprināto prognozi par vidējo darba samaksu tautsaimniecībā 2007. gadā – 389 latus.

2. No 2009. līdz 2014. gadam, katru gadu plānojot darba samaksas palielinājumu veselības aprūpes nozarē strādājošiem nākamajam gadam, aprēķinos izmantot gada 1. ceturksnī konstatēto vidējo darba samaksu tautsaimniecībā plānošanas gadā, nevis 2006. gada prognozi par vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu minētajā periodā.

Priekšsēdētājs             V. Keris

24.07. Preses relīze (2008-08-13 / 09:51)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ir panākts progress sarunās starp Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību (Arodbiedrību) un Veselības ministriju par Arodbiedrības streika prasību izpildi. Puses pēc savstarpējas pretimnākšanas 23.jūlijā  ir konceptuāli saskaņojušas vienošanās nosacījumus, kas paredz darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozares darbiniekiem un jaunu sociālo garantiju ieviešanu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm no 2009. gada 1. janvāra. Tomēr sarunu galīgais iznākums būs atkarīgs no tā, vai nepieciešamo politisko atbalstu Veselības ministrijai sniegs valdība un Saeima.

Izlīgšanas sarunās tika pārrunātas arī aktuālākās problēmas nozarē. Puses vienojās, ka taisnīga un savlaicīga darba samaksas paaugstināšana ir iedarbīgākais līdzeklis, kas ilgtermiņā mazinātu gan darba roku trūkumu, gan aplokšņu problēmu veselības aprūpē. Apspriežot darba kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas, veselības ministrs I. Eglītis apliecināja, ka tieši tāds ir vienota neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veidošanas mērķis, turklāt pārkārtojumi uzlabos, nevis pasliktinās darbinieku stāvokli. Arodbiedrības priekšsēdētājs V. Keris savukārt uzsvēra, ka darba kvalitāte ir atkarīga ne tikai no likuma burta, bet arī darba vides piemērotības un darbinieka atbildības sajūtas, ko nevar veiksmīgi veidot savstarpējas neuzticības un negāciju gaisotnē.

Nākamā Izlīgšanas komisijas sēde notiks 13. augustā. Ja tās laikā netiks noslēgta vienošanās, Arodbiedrības Padome lems par sarunu pārtraukšanu, Streika komitejas izveidošanu un streika datumu. Iepriekšējā Arodbiedrības Padomes sēdē 17. jūnijā tika nolemts, ka prasību nepildīšanas gadījumā iesākumā ir jārīko vienas dienas brīdinājuma streiku šī gada septembrī.

Konference par darba drošību 20.05.2008 (2008-04-29 / 09:13)

 Darba variants uz 29.04.2008

9.00.-10.00. Reģistrācija

I daļa Konferences atklāšana un situācijas raksturojums

10.00.-10.20. Konferences atklāšana.
Ievads

Prof. V. Keris, LVSADA priekšsēdētājs
P. Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
I. Purne, labklājības ministre
A. Rūrāne, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Latvijas pārstāvniecības vadītāja
A. Ploriņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
Prof. M. Eglīte, RSU DDVVI vadītāja
J. Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) priekšsēdētājs

10.20.-10.40. Ieguldot vairāk medicīnas darbinieku veselības un darba drošības uzlabošanā: Pasaules Veselības organizācijas skatījums A. Rūrāne, PVO Latvijas pārstāvniecības vadītāja

10.40.-11.00. Veselības un sociālās aprūpes institūciju darba aizsardzības situācija – 2007.gada apsekojuma rezultāti S. Zariņa, Valsts darba inspekcijas (VDI) darba aizsardzības nodaļas vadītāja

11.00.-11.20. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku veselības stāvoklis un darba apstākļi
(pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” rezultāti)
R. Antoņēviča, RSU DDVVI

11.20.-11.40. Kafijas pauze Demonstrējumi, Labās prakses piemēri

II daļa Veselības un sociālās aprūpes darbinieku ievainojumi ar asiem priekšmetiem un inficēšanās risks

11.40.-12.00.
Ievainojumu un inficēšanās riski veselības un sociālās aprūpes personāla ikdienas darbā – svarīgākās praktiskās problēmas un risinājumi Ā. Baltiņa, Latvijas Sociālo darbinieku asociācijas (LSDA) prezidente
B. Kravale, Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija (RĀMPS)
Klīniskās universitātes slimnīcas „Gaiļezers” pārstāvis

12.00.-13.00. Ievainojumi ar asiem priekšmetiem – Situācija Latvijā un pasaulē.
Sekas un ietekme uz veselību
Iespējamie risinājumi un palīglīdzekļi I. Vanadziņš, D. Sprūdža, RSU DDVVI

13.00.-14.00. Pusdienas pārtraukums Demonstrējumi, Labās prakses piemēri

III daļa Citi nelaimes gadījumi veselības un sociālajā aprūpē, trešo personu vardarbība

14.00.-14.40. Biežākie citi nelaimes gadījumu iemesli veselības un sociālās aprūpes personāla ikdienas darbā Ā. Baltiņa, LSDA prezidente
B. Kravale, RĀMPS
A. Upmanis, Rīgas 1.slimnīca
G. Gumbina, Rīgas Domes Vidzemes priekšpilsētas sociālais dienests

14.40.-15.20. Citi nelaimes gadījumu iemesli veselības un sociālajā aprūpē – trešo personu vardarbība, citi traumatisma riska faktori I. Vanadziņš, RSU DDVVI
S. Zariņa, VDI

15.20.-15.40. Kafijas pauze Demonstrējumi, Labās Prakses piemēri

IV daļa Nelaimes gadījumu riski pacientu un smagumu pārvietošanas laikā

15.40.-16.20. Pacientu un smagumu pārvietošana veselības un sociālās aprūpes institūciju ikdienā
Ā. Baltiņa, LSDA prezidente
B. Kravale, RĀMPS
P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvis
M. Logina, sociālās aprūpes centrs „Litene”

16.20.-16.40. Nelaimes gadījumu riski pacientu un smagumu pārvietošanas laikā – problēmas, situācija un risinājumi
Palīglīdzekļi pacientu un smagumu pārvietošanai
S. Grīnberga, RSU DDVVI, Demonstrējumi, Labās prakses piemēri

16.40.-17.00. Noslēgums
Konferences secinājumi V. Keris, LVSADA
J. Kalējs, LSB
I. Vanadziņš, RSU DDVVI

17.00.- Neformālas diskusijas

Informācija par sporta spēlēm (2008-04-09 / 12:40)
V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” ir publiskojusi X Veselības aprūpes darbinieku sporta un atpūtas svētku uzaicinājuma vēstuli dalībniekiem, nolikumu un pieteikuma anketu.

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot un/vai rakstot:
• Laura Bundule, tel. 7081549, e-pasts:laura.bundule@sva.gov.lv
• Anita Jaunzeme, tel. 29286601, e-pasts anita.jaunzeme@sva.gov.lv

 

Par uzlabojumiem Satversmē (2008-03-13 / 13:20)

Rīga, 2008. gada 13. marts. Uzsākot informatīvo kampaņu par Satversmes grozījumu būtību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) izstrādājusi interneta vietni www.arodbiedribas.lv, kurā pieejama plaša informācija par piedāvātajiem Satversmes uzlabojumiem un iespējām parakstīties. Tāpat visiem interesentiem pieejams bezmaksas uzziņu tālrunis 80008024 sev tuvākās parakstu vākšanas vietas noskaidrošanai.

12.03. Preses relīze (2008-03-12 / 09:13)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pēc iepazīšanās ar publicētajiem Pasaules Bankas priekšlikumiem par līdzekļu efektīvāku izmantošanu veselības aprūpes sistēmā apšauba vairāku secinājumu pamatotību un iesaka valdībai ar vietējo ekspertu palīdzību pārbaudīt ziņojuma veidošanas metodiku.
Bažas par ziņojuma korektumu vairo apkārtraksts, ko pirms dažām nedēļām izplatījusi Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC). Tajā teikts, ka Pasaules Banka pieķerta nepatiesu un zinātniski nepamatotu pieņēmumu izmantošanā, pamatojot savus slēdzienus par darba tirgus regulēšanu.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).

 

Derīga informācija! (2008-02-27 / 12:52)

Saņemta informācijas no Veselības ministrijas, ka turpmāk Veselības ministrijas rīcībā esošā informācija par starptautiskajiem semināriem, kongresiem, pieredzes apmaiņas iespējām un cita veida pasākumiem veselības aprūpes jomā tks ievietota Veselības ministrijas elektroniskajā mājas lapā www.vm.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Starptautiskie pasākumi”.
Interesenti aicināti izvērtēt informāciju un dalības gadījumā informāt Veselības ministriju.

 

23.01. Preses relīze (2008-01-23 / 09:51)
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Lai tuvāk iepazīstinātu ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) atbildes priekšlikumu Veselības ministrijai par vienošanos darba samaksas jautājumos, 24. janvārī plkst. 11:00 Bruņinieku ielā 29/31, 314. telpā tiks rīkota preses konference.

LVSADA pēc 10.01.2008. notikušajām sarunām ar veselības ministru I. Eglīti ir rūpīgi analizējusi ministra priekšlikumus. Tā rezultātā ir sagatavoti atbildes priekšlikumi, kas pieļauj ministra ieteiktās metodes lietošanu darba samaksas pieauguma plānošanai, taču izvirza dažus būtiskus papildus nosacījumus.
Vienlaikus LVSADA pauž gandarījumu par Veselības ministrijas darba grupas atzinumu, kas paredz steidzamu un taisnīgu darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē, lai mazinātu nelegālo maksājumu augsni ārstniecības iestādēs. Kā liecina nesen publiskoti pētījuma dati, pērn Latvijā nelegālos maksājumus mediķiem veikuši 16 – 17% aptaujāto iedzīvotāju. Tas ir aptuveni divas reizes mazāk nekā pirms 5 gadiem un skaidri liecina, ka būtiska darba samaksas palielināšana dod sāpīgu triecienu „aploksnēm”.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).

 

Par informatīvo sanāksmi (2008-01-17 / 11:43)
15.janvārī – Pirmā informatīvā sanāksme arodorganizāciju vadītājiem.
Tika sniegta informācija par to, kādi jaunumi sociālās drošības jomā stājušies spēkā no š.g. 1.janvāra.
Turpinās darba likuma grozījumu projektu apspriešana, no kuriem daudzus ierosinājuši darba devēji, tāpēc arodorganizācijām jāizsaka savs viedoklis.
Ziņots, kā virzās darbs par NMP finansēšanas uzlabošanu, kā noritēja tikšanās ar jauno veselības ministru I.Eglīti un kādas atbildes sniedza Ministru prezidents I.Godmanis uz LVSADA jautājumiem.

 

Par tikšanos ar I.Godmani (2008-01-17 / 11:42)
9.janvārī notika LBAS padomes tikšanās ar Ministru prezidentu I.Godmani.
LVSADA lūdza viņu atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Vai jaunizveidotā valdība uzskata, ka veselības aprūpei 2008.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma samazināšana līdz 3,5% no IKP atbilst Nacionālajam attīstības plānam un spēj veicināt tuvošanos ES stratēģiskajai pieejai iedzīvotāju veselības uzlabošanai?
2. Vai valsts budžeta grozījumos 2008.gadā jaunā valdība gatavojās novērst iepriekšējās valdības pieļautās kļūdas darba samaksas aprēķināšanas metodikā veselības aprūpes darbiniekiem un nepieļaus to pašu, gatavojot budžetu 2009.gadam?
3. Vai budžeta grozījumos 2008.gadā tiks palielinātas mazās algas (līdz Ls 400) valsts tiešās pārvaldes iestāžu darbiniekiem augstās inflācijas kompensācijai?
4. Vai veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai pacientu, klientu un darbinieku interesēs jaunā valdība kritiski izvērtēs esošo pārslodzi un strādās pie ES standartiem atbilstošu darba normatīvu ieviešanas?