12.05. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž nožēlu par Veselības ministrijas kārtējo atteikumu izpildīt LVSADA streika prasību.

   Meklējot kompromisu, LVSADA kopš 2021. gada rudens izlīgšanas sarunās ar Veselības ministriju atkārtoti mīkstināja sākotnējās streika (kolektīva interešu strīda) prasības. No sākotnējām prasībām tika saglabāta viena:

“Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 153. punktā noteiktie ārstniecības personu mēneša vidējās darba samaksas apmēri (ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – 1 862 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1 117 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 745 euro) ar 2022. gada 1. janvāri tiek palielināti ne mazāk kā par 10% visām ārstniecības personām.”

   Turpinot izrādīt labo gribu un izpratni par situāciju, LVSADA izteica priekšlikumu prasības izpildes termiņu no 2022. g. 1. janvāra pārcelt uz 1. jūliju. Pēc iepazīšanās ar LVSADA priekšlikumu Nacionālā trīspusējā sadarbības padome (NTSP) š. g. 21. aprīlī uzdeva Veselības ministrijai sasaukt NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdi un izskatīt LVSADA streika prasību. VANA sēde notika š. g. 12. maijā. Diemžēl veselības ministrs Daniels Pavļuts atteicās piekrist LVSADA kompromisa priekšlikumam.

   LVSADA atgādina, ka Ministru kabinets 2017. g. augustā apstiprināja rīkojumu Nr. 394 “Konceptuālais ziņojums Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Atbilstoši rīkojumam, 2022. gadā valsts garantētajai mēneša vidējai darba samaksai bija jāsasniedz: ārstam – 2 327 (realitāte – 1 963) eiro, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem – 1 396 (realitāte – 1 183) eiro un māsu palīgiem – 931 (realitāte – 745) eiro pirms nodokļu samaksas. Kā redzams, rīkojumā noteiktais joprojām nav izpildīts.

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris to komentē īsi: “Veselības ministra nostāja būtībā pauž necieņu pret Ministru kabineta 2017. gadā apstiprinātajām darba samaksas garantijām veselības nozares darbiniekiem. No arodbiedrības viedokļa tas ir nepieņemami. No veselības aprūpes kvalitātes viedokļa tas ir bīstami.”

   

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2022. gada 12. maijā


02.05. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir iebildusi pret to, ka Veselības ministrijas sagatavotajā projektā “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” nav paredzēts būtisks un konkrēts darba samaksas pieaugums veselības nozarē.            

   Turklāt projektā ir noklusēts, ka valdībai un Saeimai joprojām pietrūkst politiskās gribas, lai nodrošinātu Ministru kabineta 07.08.2017. rīkojuma Nr. 394 “Konceptuālais ziņojums Par veselības aprūpes sistēmas reformu” izpildi: rīkojumā noteiktais ārstniecības personu bāzes darba samaksas palielinājums (neskaitot piemaksas par darbu ar Covid-19 slimniekiem) 2021. un 2022. gadā tā arī nav sasniegts.

   Tā vietā Veselības min istrija mēģina slavināt jauno darba samaksas modeli, kas, līdzīgi kā bēdīgi slavenais vakcinācijas plāns, tika izstrādāts bez oficiālas standarta procedūras. Ne jau velti modeli joprojām nav apstiprinājis Ministru kabinets. Modeli nav apstiprinājusi arī Nacionālā trīspusējās sadarbības padome. Par iemeslu tam ir vairāki būtiski modeļa trūkumi, kas nopietni apdraud veselības aprūpes valsts sektoru. Veselības ministrijas nekritiskā attieksme pret sociālo partneru konstatētajiem trūkumiem rada arvien lielākas bažas.

   Bažas pastiprina apstāklis, ka veselības nozares darbinieku atalgojuma konkrētu pieaugumu (kaut vai iepriekšējo gadu valdības rīkojumu noteiktajā apmērā) Veselības ministrija neuzskata par nozares politikas plānošanas uzdevumu jeb prioritāti.

   Lai minēto trūkumu novērstu, LVSADA ir aicinājusi projektā iekļaut uzdevumu uzlabot veselības nozares darbinieku mēneša vidējās darba samaksas konkurētspēju tautsaimniecībā, pakāpeniski tuvinot to attiecīgajiem OECD konkurētspējas rādītājiem. Uzdevuma izpildi būtu jānodrošina Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju.

                           

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847305).

2022. gada 2. maijā