26.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

       Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž sašutumu un nožēlu par Ministru kabineta komitejas lēmumu svītrot no Veselības aprūpes finansēšanas likumprojekta konkrētas garantijas par nozares finansējuma un darba samaksas finansējuma pieaugumu.

         LVSADA padome 19. septembrī nolēma konceptuāli atbalstīt Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Slimnīcu biedrību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Likumprojekts tika izveidots pēc trīspusējas vienošanās, kas tika panākta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) 24.08.2017 sēdē, un saskaņots NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomē 31. augustā.

Saskaņotā likumprojekta pārejas noteikumi paredzēja, ka:

  • likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī;
  • veselības aprūpes valsts finansējuma pieaugums nedrīkst būt mazāks par 235,8 milj. euro 2018. gadā, 372,1 milj. euro 2019. gadā un 442 milj. euro 2020. gadā;
  • valsts finansējums veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai nedrīkst būt mazāks par 117,3 milj. euro 2018. gadā, 185,5 milj. euro 2019. gadā un 253,5 milj. euro 2020. gadā.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris notikušo vērtē tā: “Ministru kabineta komitejas

lēmums rupji pārkāpj trīspusējo vienošanos. Svītrojot konkrētību, valdība nocirtīs likumprojektam galvu. Tālākā rosība ap topošo likumu tagad vairāk atgādina drēbju pielaikošanu nelaiķim.”

        LVSADA pauž neizpratni arī par Veselības ministrijas nostāju. Tā vietā, lai konsekventi aizstāvētu likumprojekta trīspusēji saskaņoto redakciju, veselības ministre Anda Čakša ir pieļāvusi tās sakropļošanu un turpina apgalvot, ka bezgalvainais likumprojekts joprojām ir labs.

 

        LVSADA padome lēma par protesta akcijām gadījumā, ja kāds mēģinās likumprojekta pieņemšanu novilcināt vai arī svītrot no tā konkrētas finanšu garantijas. Diemžēl tas ir noticis. Līdz ar to nelabvēļi jau tuvākajā laikā tiks saukti vārdā un ar politisku karikatūru palīdzību iemūžināti kā Zaļās Nāves uzticamākie “pļāvēji”.

 


20.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padome 19. septembrī nolēma konceptuāli atbalstīt Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Slimnīcu biedrību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

   Likumprojekta pašreizējā redakcijā likuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, lai veicinātu labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes finansējumu, tādējādi sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos.

   Lai mērķi sasniegtu, likumprojekts nosaka veselības aprūpes finansēšanas avotus, piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu, valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu, tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un medicīniskās palīdzības minimumu, kā arī valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu.

   Likumprojekta pārejas noteikumi paredz, ka:

  • likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī;
  • Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu veselības aprūpei tādā apmērā, lai publiskais finansējums 2020. gadā sasniegtu 4% no iekšzemes kopprodukta;
  • veselības aprūpes valsts finansējuma pieaugums nedrīkst būt mazāks par 235,8 milj. euro 2018. gadā, 372,1 milj. euro 2019. gadā un 442 milj. euro 2020. gadā;
  • valsts finansējums veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai nedrīkst būt mazāks par 117,3 milj. euro 2018. gadā, 185,5 milj. euro 2019. gadā un 253,5 milj. euro 2020. gadā.

   LVSADA padome lēma arī par iespējamām protesta akcijām gadījumā, ja kāds mēģinās likumprojekta pieņemšanu novilcināt vai arī svītrot no tā konkrētas finanšu garantijas. Tādā gadījumā nelabvēļi tiks saukti vārdā un ar politisku karikatūru palīdzību iemūžināti kā Zaļās Nāves uzticamākie “pļāvēji”.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).


17.08. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) šodien Veselības ministrijā centīsies panākt sociālo partneru atbalstu veselības aprūpes likumprojekta kvalitātes uzlabošanai un steidzamai likuma pieņemšanai Saeimā.

   Šodien, 17.08.2017, Veselības ministrijā pēc LVSADA un Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) ierosinājuma tiek sasaukta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēde. LVSADA un LSB kopīgi rosina iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumus par veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu un darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē.

   NTSP sēdē 29.06.2017 tika pieņemts lēmums, kas uzdod Veselības ministrijai steidzami izstrādāt minēto likumprojektu ar skaidru mērķi – garantēt veselības aprūpei (tajā skaitā – darba samaksas būtiskai paaugstināšanai nozarē) konkrēta apjoma papildus finansējumu. Diemžēl LVSADA valdei nācās konstatēt, ka Veselības ministrija nezināmu iemeslu dēļ to nav ņēmusi vērā un likumprojektā atkārtoti iekļāvusi vairākas diskutablas normas, kuru saturs neatbilst NTSP izvirzītajam mērķim un deleģējumam. Lai novērstu šādu ministrijas paviršību, kas jūtami apdraud likumprojekta kvalitāti un virzību, LVSADA valde ir lēmusi aicināt uz konkrētu rīcību.

   Pirmkārt, tas nozīmē nekavējoties izveidot saturiski skaidru un nesamudžinātu veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu. Likumprojekts jāatbrīvo no visa liekā, lai tas precīzi atbilstu NTSP deleģējumam par nepieciešamā papildus finansējuma garantijām, kas tik ļoti nepieciešamas gan pacientiem, gan nozares darbiniekiem un neraisa papildus diskusijas. Otrkārt, likums jāpieņem steidzami, lai tas sāktu darboties jau nākamā gada budžeta veidošanas procesā. Pretējā gadījumā rodas iespaids, ka likumprojektu kāds mudžina un bremzē tīšām, lai palīdzētu valdībai atbrīvoties no doto solījumu pildīšanas. Treškārt, visus aktuālos un neskaidros  jautājumus par valsts obligāto veselības apdrošināšanu ieteicams apvienot atsevišķā valsts obligātās veselības apdrošināšanas  likumprojektā.

   Gadījumā, ja Veselības ministrija LVSADA priekšlikumus neņems vērā, LVSADA padome septembrī lems par jaunām protesta akcijām.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).


15.08. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž satraukumu par veselības aprūpes finansēšanas likumprojekta bremzēšanu.

   Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 29.06.2017 tika pieņemts lēmums atbalstīt valdības sagatavoto nodokļu reformas projektu ar nosacījumu, ka reformas ietvaros tiks paredzēts tāds veselības aprūpes nozares valsts finansējuma pieaugums, kas 2020. gadā nodrošina veselības aprūpes valsts finansējumam vismaz 4% no IKP. Tāpat tika nolemts, ka finansējuma pieauguma ietvaros ir jāplāno būtisku darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem, un abi minētie nosacījumi jānostiprina ar jaunu likumu par veselības aprūpes finansēšanu. Likumprojekta izstrāde uzticēta Veselības ministrijai. Likumprojektu ir paredzēts izskatīt NTSP sēdē š. g. augustā un tā izstrādi pabeigt līdz š. g. 1. septembrim, lai Saeima varētu paspēt steidzamības kārtā pieņemt likumu līdz nākamā gada budžeta projekta izskatīšanai.

   LVSADA jau iepriekš ir paudusi bažas par likumprojekta izstrādes procesu un izteikusi priekšlikumus tā uzlabošanai. Arī nesen (10.08.2017) notikušajā Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdē LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris uzsvēra, ka kvalitātes vārdā no likumprojekta jāsvītro visu lieko, kas neatbilst likuma tiešajam uzdevumam – veselības aprūpes nozares valsts finansējuma būtiska pieauguma savlaicīgai garantēšanai.

   Taču jaunākie notikumi liecina par pretējo. Kā norāda V. Keris, “atsevišķu aprindu mēģinājumi novirzīt veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu uz rezerves sliedēm rada bažas par kārtējo veselības aprūpei solītās naudas nozagšanu. Turklāt šīs aizdomas pastiprina fakts, ka par likumprojekta likteni valdība ir sākusi lemt slepus no arodbiedrībām”.

   Par tālāko arodbiedrības rīcību saistībā ar veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu lems LVSADA valde šodien, 2017. gada 15. augustā.

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).


03.08.Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

       Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) un Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) aicina Veselības ministriju steidzami sasaukt Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdi, lai apspriestu jautājumus par veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu un darba samaksas paaugstināšanu nozares darbiniekiem.

       Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 29.06.2017 tika pieņemts lēmums atbalstīt valdības sagatavoto nodokļu reformas projektu ar nosacījumu, ka reformas ietvaros tiks paredzēts tāds veselības aprūpes nozares valsts finansējuma pieaugums, kas 2020. gadā nodrošina veselības aprūpes valsts finansējumam vismaz 4% no IKP. Tāpat tika nolemts, ka finansējuma pieauguma ietvaros ir jāplāno būtisku darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem, un abi minētie nosacījumi jānostiprina ar jaunu likumu par veselības aprūpes finansēšanu. Likumprojekta izstrāde uzticēta Veselības ministrijai. Likumprojektu ir paredzēts izskatīt NTSP sēdē š. g. augustā un tā izstrādi pabeigt līdz š. g. 1. septembrim.

       Neraugoties uz konkrētajiem uzdevumiem un termiņiem, Veselības ministrija nesteidzas ar to izpildi. Kaut arī LVSADA jau 30. jūnijā uzaicināja Veselības ministriju nekavējoties sākt kopīgi veidot minēto likumprojektu, iekļaujot tajā konkrētas pamatnostādnes, likumprojekts ministrijā ir tapis, apejot NTSP formātam atbilstīgas konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Turklāt nav ziņu, ka Veselības ministrija vispār plānotu likumprojektu izskatīt VANA. Diemžēl nākas konstatēt, ka šāda attieksme pret likumprojekta veidošanu ir atstājusi negatīvu iespaidu uz tā kvalitāti.

       Likumprojektam tā pašreizējā redakcijā ir daudz būtisku trūkumu, tāpēc LVSADA un LSB aicina nekavējoties kopīgi rīkoties, lai to uzlabotu. Runājot par konkrētiem piemēriem, LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris un LSB priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs vienprātīgi norāda: “Nav pieļaujams, ka Veselības ministrija mēģina no veselības aprūpes finansēšanas likumprojekta izņemt NTSP apstiprinātās garantijas par būtisku darba samaksas pieaugumu nozarē.”

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).