27.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž neizpratni un sašutumu par veidu, kādā valdība ir sagatavojusi 2022. gada valsts budžeta projektu. Liekulīgā un pazemojošā attieksme pret veselības nozares darbiniekiem budžeta projektā ir tāda, it kā Covid-19 pandēmijas nemaz nebūtu.            

   Gadu pirms pandēmijas, veidojot 2020. g. budžeta projektu, valdība sprieda, kā papildus sadalīt aptuveni 700 miljonus euro. Viens no lielākajiem draudiem veselības nozares stabilitātei bija darba roku trūkums. Taču, lai izpildītu likumā noteikto darba samaksas pieaugumu veselības nozares darbiniekiem, valdība un Saeima 100 miljonu vietā piešķīra tikai 60 miljonus.

    Ritot 2020. gadam, Covid-19 bez žēlastības parādīja, cik nobadināta iepriekšējos gados ir bijusi Latvijas valsts veselības aprūpe, cik ļoti valstij trūkst kvalificētu mediķu. To ņēma vērā gan Eiropas Komisija, kas ieteica Latvijai stiprināt veselības sistēmu, nodrošinot to ar papildu cilvēkresursiem un finanšu resursiem (Briselē, 20.5.2020. COM(2020)514 final), gan Saeima, kas paziņojumā par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027. gadam aicināja Ministru kabinetu pastiprināt pasākumus cilvēkresursu piesaistei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, tajā skaitā – palielinot darba samaksu ārstniecības personām (Latvijas Vēstnesis, 127, 06.07.2020.).

    Taču A. K. Kariņa vadītajai valdībai tas viss ir izrādījies kā pīlei ūdens. Veidojot 2022. gada valsts budžeta projektu, atkal tika dalīti papildus aptuveni 700 miljoni. Lai mediķu darba samaksa augtu līdzvērtīgi darba samaksas pieaugumam valstī, bija vajadzīgi aptuveni 75 miljoni euro. LVSADA šo jautājumu savlaicīgi iekļāva streika prasībās (pilns juridiskais nosaukums – kolektīva interešu strīda prasības) un sarunās ar Veselības ministriju panāca konceptuālu vienošanos. Taču valdība ir lēmusi, ka pietiks ar 35 miljoniem.

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris par to saka: “Valdība, par spīti veselajam saprātam, ir nolēmusi, ka mediķu mums ir par daudz. Kā Saeimas deputāti to gatavojas pasniegt pandēmijas novārdzinātajai sabiedrībai? Vai tiešām, apstiprinot budžetu, piecelsies kājās un aplaudēs?”

   LVSADA aicina Saeimas deputātus nekavējoties pievērst uzmanību nekvalitatīvi sagatavotajam 2022. gada valsts budžeta projektam un sagaida, ka Ministru kabinets bez kavēšanās labos nepieļaujami skopo attieksmi pret veselības nozares finansēšanu.

        

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore Vita Pluša (tel. 67847300).

 

2021. gada 27. septembrī


24.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir  griezusies pie Ministru prezidenta A. K. Kariņa un finanšu ministra J. Reira ar lūgumu  palīdzēt iespējami drīz nostiprināt panākto kompromisu sarunās ar Veselības ministriju par streika prasību (pilns juridiskais nosaukums – kolektīva interešu strīda prasības) izpildi.            

     LVSADA 2021. gada 23. augustā iesniedza Veselības ministrijai streika prasības par vidējās mēneša darba samaksas paaugstināšanu 2022., 2023. un 2024. gadā katru gadu: 1) atbalsta personālam (nav ārstniecības personas) par 5%, 2) ārstniecības personām par 10% visās kvalifikācijas grupās.

     Iesniedzot prasības, LVSADA galvenokārt pamatojās uz: 1) Eiropas Komisijas ieteikumu Latvijai stiprināt veselības sistēmu, nodrošinot to ar papildu cilvēkresursiem un finanšu resursiem (Briselē, 20.5.2020. COM(2020)514 final), 2) Latvijas Republikas Saeimas paziņojumu par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027. gadam, kurā atzīmēts, ka Saeima aicina Ministru kabinetu pastiprināt pasākumus cilvēkresursu piesaistei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, tajā skaitā – palielinot darba samaksu ārstniecības personām (Latvijas Vēstnesis, 127, 06.07.2020.).

     Izlīgšanas sarunās ar Veselības ministriju tika panākta vienošanās par izlīguma iespējamību. Lai to veicinātu, LVSADA padome 2021. g. 21. septembrī nolēma mīkstināt sākotnējās prasības un izteikt tās zemāk minētajā redakcijā:

Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 153. punktā noteiktie ārstniecības personu mēneša vidējās darba samaksas apmēri (ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – 1 862 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1 117 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 745 euro) ar 2022. gada 1. janvāri tiek palielināti ne mazāk kā par 10% visām ārstniecības personām.”

     Līdz ar to LVSADA ir godprātīgi darījusi iespējamo, lai, no vienas puses, stiprinātu veselības nozares cilvēkresursus atbilstoši politiskās plānošanas dokumentiem un reālajai nepieciešamībai, bet, no otras puses, izvairītos no streika un ar to saistītās sociālās spriedzes. Diemžēl Veselības ministrija joprojām vilcinās noslēgt vienošanos par precizētās streika prasības izpildi.

         

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2021. gada 24. septembrī


20.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai (LVSADA) ir izdevies panākt konceptuālu kompromisu sarunās ar Veselības ministriju par streika prasību (pilns juridiskais nosaukums – kolektīva interešu strīda prasības) izpildi.            

     LVSADA 23. augustā iesniedza Veselības ministrijai divas streika prasības: 1) paaugstināt vidējo darba samaksu atbalsta personālam (nav ārstniecības personas) 2022., 2023. un 2024. gadā katru gadu par 5%; 2) paaugstināt vidējo darba samaksu ārstniecības personām 2022., 2023. un 2024. gadā katru gadu visās kvalifikācijas grupās vienādi – par 10%.

     Ministrijas sākotnējā atbildē, ko parakstījis veselības ministrs Daniels Pavļuts, bija norāde uz jauno ārstniecības personu atalgojuma modeli un sarunām par modeļa virzību. Taču tur nekas nebija teikts par LVSADA prasību izpildi, tāpēc LVSADA aicināja Veselības ministriju uz sarunām izlīgšanas komisijā.

     Līdz šim ir notikušas divas izlīgšanas komisijas sēdes (30. augustā un 15. septembrī). Sarunu gaitā LVSADA pārstāvji, kurus vadīja priekšsēdētājs Valdis Keris, piekrita mīkstināt sākotnējās prasības par darba samaksas paaugstināšanu trīs gadus pēc kārtas, taču atstāja spēkā prasību par darba samaksas paaugstināšanu 2022. gadā. Veselības ministrijas pārstāvji, kurus vadīja valsts sekretāre Indra Dreika, aicināja precizēt atskaites punktus un nepieciešamās summas.

     Ar valsts sekretāres vietnieka finanšu jautājumos Borisa Kņigina palīdzību tas tika izdarīts 15. septembrī. Veselības ministrija izvirzīja savu priekšlikumu par izlīgumu – mēneša vidējā darba samaksa (atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtību) visām ārstniecības personu kvalifikācijas grupām 2022. gadā tiek paaugstināta par 10%.

     LVSADA priekšsēdētājs V. Keris pēc konsultēšanās ar pārējiem LVSADA pārstāvjiem atzina, ka tas varētu būt apsverams kompromiss, taču galīgais lēmums jāpieņem LVSADA padomei. Savukārt Veselības ministrijas valsts sekretāre I. Dreika atzīmēja, ka arī viņai nepieciešams precizēt garantijas šāda izlīguma noslēgšanai.

     Ievērojot sarunu līdzšinējos rezultātus, LVSADA padome slēgtā sēdē 21. septembrī lems par streika prasību mīkstināšanu, kas atvieglotu kolektīva interešu strīda atrisināšanu abpusēji pieņemamā veidā.

         

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2021. gada 20. septembrī


01.09. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž gandarījumu par to, ka ir atlikta likumprojekta par obligātu vakcināciju pret Covid-19 izskatīšana.

   Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) jau iepriekš ir atkārtoti paudusi, ka atbalsta vienīgi brīvprātīgu vakcinēšanos un aicina Saeimas deputātus to saglabāt, vienlaikus paredzot īpašu valsts apmaksātu programmu ar vakcināciju saistītu blakņu seku novēršanai.

   LVSADA kā LBAS dalīborganizācija šādu nostāju pilnībā atbalsta un uzsver, ka tā saskan ar Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 27.01.2021. rezolūciju Nr. 2361 par Covid-19 vakcinēšanas ētiskajiem, likumiskajiem un praktiskajiem apsvērumiem.

   LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris uzsver: “Vakcinācija pret Covid-19 ir ieteicama, it sevišķi riska grupām. Taču to ir jāpanāk, informējot un iedrošinot, nevis mēģinot cilvēkus uzpirkt vai iebiedēt.”

                    

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2021. gada 1. septembrī


31.08. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) vakar, 30. augustā, likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi sarunas ar Veselības ministriju par streika prasību (pilns juridiskais nosaukums – kolektīva interešu strīda prasības) izpildi.            

   Sarunu ievadā tika kopīgi izveidota izlīgšanas komisija, kas apstiprināja kolektīvā interešu strīda pušu iesniegto domstarpību protokolu un uzsāka protokola izskatīšanu.

   LVSADA ieskatā, komisijai bija jāizskata tas, ka Veselības ministrija nav piekritusi izpildīt LVSADA 23.08.2021. iesniegtās kolektīvā interešu strīda prasības par vidējās darba samaksas paaugstināšanu veselības nozares darbiniekiem 2022., 2023. un 2024. gadā, paaugstinot vidējo darba samaksu katru gadu: 1) par 5% atbalsta personālam (nav ārstniecības personas); 2) par 10% visām ārstniecības personu kvalifikācijas grupām.

   Veselības ministrijas ieskatā, komisijai bija jāprecizē LVSADA prasībās ietverto saturu: 1) kāds ir pamats kolektīvajam interešu strīdam; 2) LVSADA prasību saturs; 3) kas ir LVSADA pirmajā prasībā minētais atbalsta personāls.

   Tika precizēts, ka pie atbalsta personāla varētu būt pieskaitāms ikviens ārstniecības iestādes darbinieks, kurš nav ārstniecības persona, un bez kura nodarbināšanas nav iespējama sekmīga iestādes funkcionēšana. Lai noskaidrotu darba devēju viedokli minētajā jautājumā, LVSADA apņēmās sazināties ar Latvijas Slimnīcu biedrību (LSB).

   Lai veicinātu kompromisa sasniegšanu, LVSADA piekrita mīkstināt sākotnējās prasības par darba samaksas paaugstināšanu trīs gadus pēc kārtas, taču atstājot spēkā prasību par vidējās darba samaksas paaugstināšanu 2022. gadā. Sperot šādu soli, LVSADA ņēma vērā, ka nākamā gada rudenī ir paredzētas Saeimas vēlēšanas.

   Puses vienojās, ka nākamā izlīgšanas komisijas sēde notiks šī gada 15. septembrī Veselības ministrijā.

   Ievērojot sarunu laikā nolemto, LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris vakar sazinājās ar LSB priekšsēdētāju Jevgeņiju Kalēju un vienojās par sadarbību, lai veicinātu kolektīvā interešu strīda atrisināšanu izlīguma ceļā.

         

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2021. gada 31. augustā


06.08. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

           Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka Amerikas Anesteziologu biedrība sadarbībā ar Anestēzijas pacientu drošības fondu š. g. 4. augustā kopīgi publiskoja jaunus ieteikumus par pirmsoperācijas izmeklēšanu, kas pamatoti ar koronavīrusa delta varianta izplatību starp pilnībā vakcinētajiem.

           Amerikas Anesteziologu biedrības (American Society of Anesthesiologists) un Anestēzijas pacientu drošības fonda (Anesthesia Patient Safety Foundation) ieskatā, ir nepieciešams ņemt vērā koronavīrusa delta varianta augošo izplatību starp pilnībā vakcinētiem cilvēkiem, lai savlaicīgi pārkārtotu pirmsoperāciju izmeklēšanas kārtību. Pārkārtojumi paredz, ka pirms plānveida operācijām vai anestēzijas, kas varētu būt saistīta ar aerosolu ģenerēšanu, visiem pacientiem neatkarīgi no vakcinācijas statusa ir jāveic PĶR (PCR) tests uz SARS-CoV-2. Šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai uzlabotu gan pacientu, gan personāla drošību jaunajos pandēmijas apstākļos (ASA and APSF Statement on Perioperative Testing for the COVID-19 Virus. https://www.asahq.org).

           LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris par to saka: “Šis piemērs uzskatāmi pierāda, cik svarīgi ir savlaicīgi pievērst uzmanību jaunākajiem datiem par Covid-19 un atbilstīgi uz tiem reaģēt. Tieši tāpēc šīs nedēļas sākumā LVSADA, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem, informēja sabiedrību un aicināja uz atklātu un godīgu diskusiju.”

           LVSADA uzsver, ka, līdzīgi kā kopīgā paziņojuma autori, ir sniegusi sabiedrībai informāciju, lai veicinātu savlaicīgu pacientu un mediķu drošības nostiprināšanu jaunajos Covid-19 izplatības apstākļos. Atsevišķu personu paziņojumi, kā tādā veidā sabiedrībai un ārstu kopienai ir nodarīts kaitējums, nav profesionāli pamatoti un varētu liecināt par politisku vai komerciālu ieinteresētību.

         

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

 

2021. gada 6. augustā