13.12. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

              Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž gandarījumu par to, ka šī gada 18. oktobrī LVSADA un Veselības ministrijas noslēgtais sadarbības memorands ir devis pirmo konkrēto rezultātu.

             Atbilstoši plašsaziņas līdzekļos izskanējušajam, Ministru kabinets vakar, 12. decembrī, ir pieņēmis lēmumu, kas atļauj no 2024. gada 1. janvāra palielināt valsts garantēto (pakalpojuma tarifā) mēneša vidējo darba samaksu (turpmāk – VDS) veselības aprūpes nozares darbiniekiem. Ārstu un funkcionālo speciālistu VDS līdz ar to sasniegs 2308 eiro (+10,8%), māsu, vecmāšu un ārsta palīgu VDS – 1388 eiro (+6,5%), bet māsu palīgu VDS – 925 eiro (+6,9%). Pārējiem nozares darbiniekiem VDS palielinājums būs 40 eiro apmērā.

            Līdz ar to kopumā trīs gadu periodā (2022. – 2024.) VDS pieaugums visām ārstniecības personu kvalifikācijas grupām būs aptuveni 24%. Tikmēr Finanšu ministrijas prognozētais mēneša vidējās darba samaksas pieaugums tautsaimniecībā tajā pašā laika periodā ir 26% (https://www.fm.gov.lv).

            LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris to komentē lietišķi: “Kā redzam, nevar runāt par mediķu darba samaksas konkurētspējas palielināšanu. Tiesa gan, pateicoties arodbiedrības uzstājībai un neatlaidībai, pagaidām ir izdevies pasargāt veselības aprūpes valsts sektoru no strauja darba samaksas konkurētspējas samazinājuma, taču ne vairāk. Tas, vai izdosies situāciju uzlabot, ir atkarīgs no sadarbības memoranda sekmīgas īstenošanas.”

           LVSADA atgādina, ka darba roku trūkums Latvijas veselības aprūpes valsts sektorā ir sasniedzis kritisko robežu. Uz šo problēmu vairākkārt ir norādījusi arī Eiropas Komisija, uzsverot, ka Latvijā darbaspēka trūkums kavē piekļuvi veselības aprūpei un apgrūtina veselības aprūpes reformu īstenošanu (Eiropas Komisija. 2022. gada ziņojums par Latviju. Briselē, 23.5.2022. SWD(2022) 619 final; Eiropas Komisija. 2020. gada ziņojums par Latviju. Briselē, 26.2.2020. SWD(2020) 513 final).

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67 847300).

2023. gada 13. decembrī