Uzaicinājums uz LVSAD KKS kopsapulci

28.04.2022, Nr. 9/22

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedriem!

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku  kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (reģistrācijas numurs 40003682377)  likvidācijas komisija informē, ka ikgadējā kopsapulce notiks 2022.gada 27.maijā plkst.11.30. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāvā aktu zālē. Reģistrācija no plkst.11.00.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Likvidācijas komisijas ziņojums
  2. Revidenta ziņojums
  3. gada pārskata apstiprināšana
  4. gada darbības plāna apstiprināšana
  5. Dažādi

Kopsapulces laikā tiks ievērotas ar COVID-19 ierobežošanu saistītās drošības prasības.

Par savu dalību lūdzu informēt zvanot grāmatvedei Ivetai Flesnerei tel.27897783 vai rakstiski e-pastā: lvsadaks@lattur.lv.

 

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības likvidācijas komisija