LVSADA vēstule 12. Saeimas vēlēšanu kandidātiem


   LVSADA ir nosūtījusi visām politiskām partijām un partiju apvienībām, kas kandidē 12. Saeimas vēlēšanās, vēstuli ar lūgumu precizēt attieksmi pret veselības aprūpi (skatīt zemāk).

   Politisko partiju atbildes drīzumā varēsiet skatīt LVSADA mājas lapā.

 


 

LVSADA vēstule 12. Saeimas vēlēšanu kandidātiem

Politiskajai partijai / partiju apvienībai

LVSADA augstu vērtē jūsu vēlmi kļūt par Latvijas tautas pārstāvjiem Saeimā. Vienlaikus ceram, ka jūs patiesi esat gatavi aizstāvēt vēlētāju intereses un cilvēktiesības.


Latvijas Republika kopš 2004. g. ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. ES Pamattiesību harta papildina ES Padomes izstrādāto Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu, harta ir ieguvusi juridisku spēku; tās 35. pants Veselības aprūpe paredz: Nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis.


Diemžēl Latvijā valsts finansējums veselības aprūpei pēdējo gadu laikā ir samazināts līdz 3,0% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kamēr vidēji ES un vidēji jaunajās ES dalībvalstīs (iestājušās 2004. gadā un vēlāk) šis rādītājs ir attiecīgi 7,3% un 5,2%. Līdzekļu trūkums mūsu veselības aprūpē ir katastrofāls. Tas ir novedis pie mirstības un invaliditātes pieauguma, mudinot cilvēkus bēgt uz drošākām valstīm.


Latvijas veselības aprūpē ir veiktas nepieciešamās strukturālās reformas, taču naudas trūkums būtiski mazina to radītā efekta nozīmi. Ne velti Eiropas Komisija kopš 2013. g. vairs Latvijai neizvirza prasības par veselības aprūpes reformēšanu, taču norāda uz nepieciešamību uzlabot tās pieejamību un kvalitāti. Arī Pasaules Veselības organizācija 2012. g. ieteica Latvijai nodrošināt, lai valsts finansējums veselības aprūpei jau 2014. g. būtu 5% no IKP un vismaz 12% no vispārējās valdības izdevumiem (pašlaik – 8,1%). Diemžēl Latvijas valdība un Saeima joprojām ignorē minētos starptautisko organizāciju ieteikumus un tādā veidā rupji pārkāpj Latvijas iedzīvotāju tiesības uz savlaicīgu un kvalitatīvu veselības aprūpi.


LVSADA aicina jūs nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz augsta līmeņa veselības aprūpi kļūst par prioritāti: apstipriniet, ka iespējami drīz (bet ne vēlāk, kā 2020. g.) veselības aprūpei jāsaņem valsts finansējumu, kas ir sasniedzis vismaz 5% no IKP!


Vai jūs atbalstāt LVSADA aicinājumu? LVSADA patur tiesības aicināt vēlētājus vērtēt jūsu gatavību aizstāvēt cilvēktiesības atkarībā no tā, kā jūs atbildēsiet uz mūsu jautājumu.