16.03. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

    Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) padome vakar, 15. martā, nolēma uz laiku atlikt streika pieteikumu un mēģināt atrisināt jautājumu par savlaicīgu un taisnīgu darba samaksas pieaugumu veselības nozarē ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes starpniecību.

    Izlīgšanas sarunās 2021. gada vasarā un rudenī starp LVSADA un Veselības ministriju tika panākta vienošanās par izlīguma iespējamību. Lai to veicinātu, LVSADA padome 2021. g. 21. septembrī nolēma mīkstināt sākotnējās streika (kolektīvā interešu strīda) prasības un izteikt tās zemāk minētajā redakcijā:

Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 153. punktā noteiktie ārstniecības personu mēneša vidējās darba samaksas apmēri (ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – 1 862 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1 117 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 745 euro) ar 2022. gada 1. janvāri tiek palielināti ne mazāk kā par 10% visām ārstniecības personām.”

    Līdz ar to LVSADA godprātīgi darīja iespējamo, lai stiprinātu veselības nozares cilvēkresursus atbilstoši politiskās plānošanas dokumentiem un reālajai nepieciešamībai, kā arī izvairītos no streika un ar to saistītās sociālās spriedzes. Diemžēl ne Veselības ministrija, nedz arī valdība kopumā to joprojām neņem vērā: mēneša vidējā darba samaksa, ko ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām (māsu palīgiem) par slimnīcās veikto darbu garantē valsts, 2022. gadā nav paaugstināta ne par centu.  Tanī pašā laikā vidējās darba samaksas pieaugums valstī un patēriņa cenu pieaugums jau tiek prognozēts ar divciparu skaitli. Šobrīd situāciju vēl glābj ar Covid-19 saistītās piemaksas, taču daudzi tās nesaņem. 

    Karadarbības dēļ Latvija iedzīvotājus nezaudē, taču novājinātas veselības aprūpes dēļ vēl pirms pandēmijas mūsu valstī gadā bija par gandrīz 4000 novēršamas nāves gadījumiem vairāk nekā vidēji OECD valstīs [OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD indicators, OECD Publishing, Paris]. Šie zaudējumi ir vistiešākajā veidā saistīti ar naudas un darba roku trūkumu veselības nozarē.

    LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris uzsver: “Šobrīd ir ļoti svarīgi stiprināt veselības aprūpes cilvēkresursus, jo bez cilvēkiem nedarbosies neviena tehnoloģija. Nevaram uzvarēt cīņā par izdzīvošanu, ja valsts veselības nozari badina, mediķus – pieviļ, un tādējādi katru gadu ar vieglu roku sūta uz kapiem tūkstošiem cilvēku!”

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2022. gada 16. martā


14.03. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

     Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir lūgusi Latvijas Republikas ģenerālprokuroru J. Stukānu nodrošināt taisnīgumu, pēc būtības izvērtējot mājaslapas https://www.covidgudrie.com/ (turpmāk – mājaslapa) uzturētāja iespējami prettiesiskās darbības.

     LVSADA jau 2021. g. oktobrī vērsās Valsts policijā ar iesniegumu par mājaslapā publicēto nepatieso un apkaunojošo apgalvojumu, ka LVSADA vadītājs piederot pie cilvēkiem, “kuri uz cilvēku ciešanām vēlas gūt popularitāti, nopelnīt vai nodarīt kaitējumu Latvijas valstij”, jo viņš: “Publicēja faktiem neatbilstošu informāciju Arodbiedrība šonedēļ izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka jauniem cilvēkiem pēc vakcinācijas ir liels sirds muskuļa iekaisuma risks”. Kā atsauce mājaslapā uzrādīta nevis LVSADA preses relīze, bet gan LTV korespondentes Vitas Anstrates 05.03.2021. publikācija LSM.lv (satur fragmentu no LTV ziņu raidījuma Panorāma), kas mājaslapā pasniegta tendenciozi. Tas liecina, ka no mājaslapas uzturētāju puses ir tīši izplatīts nepatiess, anonīms un sabiedrību šķeļošs izdomājums ar mērķi diskreditēt LVSADA.

     Iesniegumā policijai LVSADA norādīja, ka 03.08.2021. publiskotās preses relīzes saturs (http://www.lvsada.lv/?p=4171) ir pamatots ar zinātniskiem datiem, kas pieejami Amerikas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā (https://www.cdc.gov). LVSADA sniegto informāciju apstiprina arī Imunizācijas valsts padomes paziņojuma “IVP jaunākās rekomendācijas par vakcināciju ar Janssen vakcīnu, kā arī bērniem un jauniešiem piemērotākās vakcīnas izvēli” 2.punkts (https://www.vm.gov.lv/lv/media/7752/download).   

     Kaut arī kopš iesnieguma saņemšanas Valsts policijā ir pagājuši vairāki mēneši, anonīmajā mājaslapā nepatiesā un diskreditējošā informācija ir atrodama joprojām. Nesaprotamu iemeslu dēļ daži Valsts policijas Rīgas Centra iecirkņa un Rīgas Austrumu prokuratūras darbinieki ignorē to, ka iesniegumā LVSADA lūdza vērsties pret mājaslapas uzturētāja (publikācijas autora) iespējami prettiesiskajām darbībām. Tā vietā tika paziņots, ka žurnālistes V. Anstrates veidotajā sižetā atspoguļotais ir vērtējams kā dažādu personu viedokļu uzklausīšana par konkrētu tēmu un nekādi fakti  nenorāda uz nodomu celt neslavu. LVSADA nekad nav izvirzījusi nekādas prasības pret žurnālisti V. Anstrati, kura atbilstoši žurnālistu ētikas prasībām uzklausīja abas diskusijā iesaistītās puses.

     LVSADA 2022. g. janvārī lūdza Valsts policiju sniegt informāciju, kādas konkrētas darbības ir veiktas, lai apturētu un turpmāk novērstu mājaslapas uzturētāju apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu. Atbildi uz šo vienkāršo jautājumu LVSADA nav saņēmusi joprojām.

     

Informāciju sagatavoja LVSADA darba  koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).


09.03. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

   Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pēc valdes ārkārtas sēdes ir ziedojusi piecus tūkstošus eiro Ukrainas iedzīvotāju atbalstam.

   LVSADA jau 24.02.2022. rītā, ņemot vērā rītā izskanējušās ziņas par Krievijas iebrukumu Ukrainā, nekavējoties izsūtīja arodorganizācijām ārkārtas paziņojumu, kurā aicināja saglabāt mieru, stiprināt mūsu valsti, sekot līdzi situācijas maiņām un atbalstīt attiecīgas Latvijas Republikas darbības Eiropas Savienības un NATO partnerības ietvaros.

   Tās pašas dienas otrajā pusē Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija (EPSU) un Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību internacionāle (PSI) nāca klajā ar paziņojumu, kurā nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā un aicināja atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus. Līdzīga satura paziņojumu publicēja arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), aicinot ziedot finanšu līdzekļus palīdzības sniegšanai Ukrainas cilvēkiem.

   Ziedojumu LVSADA ir veikusi ar Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) nesen izveidotā Solidaritātes fonda starpniecību.

 

 

P A P I L D U S    I N F O R M Ā C I J A

LVSADA  arodorganizācijas, kuras vēlas  sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem,  to var darīt, pārskaitot finanšu līdzekļus  uz  ITUC un ETUC Solidaritātes fondu:

Saņēmējs:  ITUC-CSI
Banka: Belfius Banque SA
Bankas adrese: BELFIUS BANK SA/NV, PLACE CHARLES ROGIER 11, BRUSSELS, Belgium
Swift: GKCCBEBB
IBAN konts: BE92068900780423
Pamatojums: PSI-EPSU Ukraine

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba  koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847305).
2022. gada 9. martā

   


28.02. Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

            Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicina Ministru prezidentu A. K. Kariņu vienlaikus ar aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) nekavējoties līdz vismaz 5% no IKP palielināt arī veselības nozares budžetu.

           Veselības nozare ir stratēģiski svarīga valsts stabilitātei un attīstībai gan ikdienā, gan jo īpaši ārkārtas situācijās. Neraugoties uz to, Latvijas valsts veselības aprūpes finansējums joprojām atpaliek ne tikai no ES un OECD valstu vidējiem rādītājiem, bet arī no veselības nozares valsts finansējuma Igaunijā un Lietuvā. Šāda atpalicība ir ilgusi gadiem, tāpēc būtiski pasliktinājusi veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. Ne velti Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš savulaik brīdināja, ka nespēja nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem pienācīgu veselību ir jāuztver kā apdraudējums Latvijas drošībai (LETA, 2016).

           Diemžēl šis brīdinājums netika pienācīgi ievērots. Sekas neizpalika. Karadarbības dēļ Latvija iedzīvotājus nezaudē, taču novājinātas veselības aprūpes dēļ vēl pirms pandēmijas mūsu valstī gadā bija par gandrīz 4000 novēršamas nāves gadījumiem vairāk nekā vidēji OECD valstīs [OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD indicators, OECD Publishing, Paris]. Šie zaudējumi ir vistiešākajā veidā saistīti ar naudas un darba roku trūkumu veselības nozarē.

            Neraugoties uz to, ka Covid-19 pandēmija pakļauj veselības nozari lielai pārslodzei un līdz šim ir prasījusi vairāk par 5000 dzīvību (https://www.spkc.gov.lv), valdība joprojām nav uzskatījusi par vajadzīgu lemt par steidzamu un būtisku veselības nozares finansējuma palielinājumu (ārpus Covid-19 apkarošanas pasākumu konteksta), lai stiprinātu nozari ilgtermiņā. Tā ir kļūda, kas izraisīs smagas sekas.   

           LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris aicina valdību izprast situācijas nopietnību un pienācīgi rīkoties: “Valsts drošību un izaugsmi nevar sekmīgi nostiprināt, turpinot badināt valsts veselības aprūpi. Tāpēc valdībai ir pienākums nekavējoties stiprināt veselības nozari iespējami labākajā veidā!”

     

Informāciju sagatavoja LVSADA darba  koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847305).

2022. gada 28. februārī


LBAS paziņojums

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības valdes

paziņojums par karu Ukrainā

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzskata, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums un neizprovocēta militāra agresija pret Ukrainas valsti un iedzīvotājiem, ko asi nosodām!

Aicinām starptautisko sabiedrību pieņemt stingrus lēmumus, lai šo agresiju nekavējoties novērstu!

LBAS solidarizējas ar Ukrainas sabiedrību, tās arodbiedrības biedriem, darbiniekiem un viņu ģimenēm.

LBAS aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju ziedot finanšu līdzekļus palīdzības sniegšanai Ukrainas cilvēkiem portālā Ziedot.lv!

 

Priekšsēdētājs
Egils Baldzēns

 

2022. gada 24. februārī


APTAUJAS ANKETA

Labdien, Kolēģi!

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) sākot pirmsstreika darbus lūdz visus ārstniecības iestādēs strādājošos piedalīties anonīmā aptaujā.

MK noteikumi Nr. 851. “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” neparedz atalgojuma pieaugumu 2022. gadā medicīnas māsas palīgiem, medicīnas asistentiem, transportlīdzekļu vadītajiem. Veselības ministrija un valdība nav izrādījusi interesi par papildus līdzekļu piešķiršanu, visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, darba samaksas pieaugumam attiecīgi par 10% 2022. gadā.

Nemainīgi liela problēma Latvijā ir darba roku trūkums medicīnā   –  vienīgā iespēja mainīt situāciju ir apvienoties un piedalīties streikā.

 

Ja kādas problēmas, lūdzu sazināties ar Ingu Rudzīti, LVSADA arodbiedrības koordinētāju – 29808383.

 

 

1. APTAUJAS ANKETA  (elektroniski)          https://forms.gle/L3QGGt5ekydcjcTT7

 

 

2.APTAUJAS ANKETA (Word formātā)

ANKETA