13.10. Preses relīze


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž neizpratni un sašutumu par vakar valdībā apstiprināto budžeta likumprojektu, kuru ceturtdien paredzēts iesniegt Saeimā.

Jau 2020. gadā, Covid-19 parādīja, cik ļoti valstij trūkst kvalificētu mediķu. To ņēma vērā gan Eiropas Komisija, kas ieteica Latvijai stiprināt veselības sistēmu, nodrošinot to ar papildu cilvēkresursiem un finanšu resursiem (Briselē, 20.05.2020. COM(2020)514 final), gan Saeima, kas paziņojumā par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027. gadam aicināja Ministru kabinetu pastiprināt pasākumus cilvēkresursu piesaistei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, tajā skaitā – palielinot darba samaksu ārstniecības personām (Latvijas Vēstnesis, 127, 06.07.2020.).

Lai mediķu darba samaksa augtu līdzvērtīgi darba samaksas pieaugumam valstī, vajadzīgi ne mazāk kā 75 miljoni euro. LVSADA šo jautājumu savlaicīgi iekļāva streika prasībās (pilns juridiskais nosaukums – kolektīva interešu strīda prasības) un sarunās ar Veselības ministriju panāca konceptuālu vienošanos, ka 2022. gadā tiek palielināta vidējā darba samaksa tarifu daļā par 10% visām ārstniecības personām.

2021.gada 1.oktobrī Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēdē tika pieņemts lēmums aicināt MK atbalstīt visu Veselības ministrijas pieprasīto finanšu līdzekļu apjoma piešķiršanu darba samaksas pieaugumam ārstniecības personām 2022. gadā.

2021.gada 12.oktobra Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē gan arodbiedrība, gan devēju puse norādīja uz nepieciešamību stiprināt cilvēkresursus Veselības aprūpes nozarē, aicinot palielināt nozares darbinieku atalgojumu par vismaz 10% tarifu daļā.

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radīto papildus fizisko un garīgo slodzi ārstniecības personālam, valdība ir lēmusi ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam atvēlēt vien 35 milj. euro, kas nav pat puse no nepieciešamā.

LVSADA priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa izsaka nožēlu, ka esošā valdība atkārtoti pasaka “nē” pienācīgam mediķu atalgojumam. Valdība šādi rīkojoties parāda, ka veselības aprūpes darbinieki joprojām nav svarīgi.

LVSADA aicina Saeimas deputātus nebalsot par nākamā gada valsts budžetu, kamēr netiek nenodrošināts mediķu atalgojuma pieaugums vismaz par 10% 2022.gadā.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore Inga Rudzīte (tel. 67847300).

2021. gada 13. oktobrī